Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Tôi có thể chuyển đổi từ khách hàng VIP thành Nhà Phân Phối của Oriflame được không?

Tôi có thể chuyển đổi từ khách hàng VIP thành Nhà Phân Phối của Oriflame được không?

Bạn đang là Khách hàng VIP, bạn có thể dễ dàng nâng cấp trở thành Nhà Phân Phối chính thức của Oriflame Việt Nam bất cứ khi nào bạn muốn bằng cách đăng nhập vào www.oriflame.vn, vào menu "ĐƠN HÀNG & KHIẾU NẠI", chọn "Trở Thành Nhà Phân Phối của Oriflame"