Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Làm sao để tôi có thể điều chỉnh thông tin đăng ký bị sai sót?

Làm sao để tôi có thể điều chỉnh thông tin đăng ký bị sai sót?

Để điều chỉnh thông tin đăng ký bị sai, vui lòng liên hệ với Bộ phận CSKH của Oriflame để được hỗ trợ  
Tại Hà Nội: 0901.309.259
Tại TP Hồ Chí Minh: 0909.336.329
Tại Đà Nẵng: 0905.588.043
Tại Cần Thơ: 0901.375.459