Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Khách hàng VIP có được hưởng chiết khấu bán hàng, tiền thưởng giống như Nhà Phân Phối không?

Khách hàng VIP có được hưởng chiết khấu bán hàng, tiền thưởng giống như Nhà Phân Phối không?

Khách hàng VIP không được phép tuyển dụng, bảo trợ người khác hoặc phát triển hệ thống bán hàng giống như Nhà Phân Phối, vì vậy khách hàng VIP không được hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác theo Kế hoạch trả thưởng của Oriflame.