Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Để trở thành Nhà Phân Phối của Oriflame cần điều kiện gì?

Để trở thành Nhà Phân Phối của Oriflame cần điều kiện gì?

Bất kỳ công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đều có thể trở thành Nhà Phân Phối của Oriflame. Chúng tôi luôn chào đón tất cả mọi người gia nhập trở thành Nhà Phân Phối. Hàng triệu người với nhiều trình độ khác nhau đã thành công cùng Oriflame. Chúng tôi cung cấp cơ hội để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình mà chỉ cần đầu tư sự nhiệt huyết và niềm đam mê.