VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

THÔNG QUA VIỆC MUA HOẶC TẢI ỨNG DỤNG, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG MUA HOẶC TẢI ỨNG DỤNG.

Chúng tôi là ai và thỏa thuận này có tác dụng gì

Chúng tôi - Công ty TNHH Oriflame Việt Nam có trụ sở tại 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh cho phép bạn sử dụng:

như được cấp phép theo các điều khoản bên dưới.

 1. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thông tin được đề cập bên dưới.

  • 1.1. Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn

   Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau về bạn:

   1.2. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Đây là thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các mẫu đơn trên trang Ứng Dụng và trang Dịch Vụ của chúng tôi (hoặc kể cả trang web của chúng tôi), hoặc bằng cách liên lạc với chúng tôi (ví dụ như thông qua điện thoại, e-mail hoặc các cuộc hội thoại online). Các dữ liệu này bao gồm thông tin bạn cung cấp khi đăng ký dùng Ứng Dụng của chúng tôi, tải hoặc đăng ký một Ứng Dụng, theo dõi bất kỳ Dịch Vụ nào của chúng tôi, tìm kiếm Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ, tiến hành mua hàng thông qua Ứng Dụng, chia sẻ thông tin qua các chức năng truyền thông xã hội của Ứng Dụng, và khi bạn báo cáo sự cố về một Ứng Dụng, Dịch Vụ hoặc bất kỳ trang thông tin nào của chúng tôi. Khi bạn liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của toàn bộ quá trình liên lạc đó. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm:

   Tên;
   ngày sinh;
   địa chỉ nhà;
   địa chỉ email;
   chữ ký;
   số điện thoại và số điện thoại di động;
   mã số Tư Vấn Viên duy nhất;
   số chứng minh nhân dân;
   số điện thoại của Thiết Bị;
   tuổi;
   tên tải khoản;
   mật khẩu hoặc các thông tin đăng ký khác;
   thông tin cá nhân và ảnh chụp;
   tài khoản ngân hàng
   những thông tin cá nhân khác được ứng dụng lưu trữ

   Xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp những thông tin nêu trên, trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng cho bạn những dịch vụ mà bạn yêu cầu.

   1.3.Thông tin chúng tôi thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ lưu lại lịch sử mua hàng của bạn, cấp độ của bạn trong hệ thống mạng lưới tư vấn viên của chúng tôi, các hoạt động của bạn, các tuyển dụng do bạn bảo trợ, v.v
   • 1.3.1.Với mỗi lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập các thông tin sau::
   • 1.3.2.Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ IP (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập, thể loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ, các phần mở rộng trình duyệt và phiên bản, hệ điều hành và nền tảng;
   • 1.3.3.Thông tin về lượt truy cập của bạn, bao gồm thông tin đầy đủ của đường dẫn Định vị Tài nguyên thống nhất (URL) được bạn nhấp vào, thông qua và từ trang web của chúng tôi (bao gồm cả ngày tháng và thời gian); sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi trang, lỗi tải trang, thời gian truy cập vào các trang nhất định, thông tin tương tác trên trang (như cuộn, nhấp và di chuyển chuột) và các phương pháp được sử dụng để tìm kiếm từ trang và bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi đến số tổng đài dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
   • 1.3.4.Trang web của chúng tôi cũng sẽ cài đặt sử dụng trình ghi nhớ dữ liệu duyệt web – cookie trên thiết bị đầu ra cuối cùng được bạn sử dụng (vui lòng xem mục số 9 để tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này).
  • 1.4.Thông tin chúng tôi nhận được từ các nguồn dữ liệu khác. Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn nếu bạn sử dụng bất kỳ trang web nào khác do chúng tôi vận hành hoặc dùng các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các bên thứ ba (bao gồm, ví dụ, các đối tác kinh doanh, các nhà thầu phụ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, thanh toán và phân phối, mạng lưới quảng cáo, các nhà cung cấp dữ liệu phân tích, các nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, các cơ quan tham chiếu tín dụng) và có thể nhận thông tin của bạn từ họ. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các thành viên khác trong mạng lưới tư vấn viên của bạn (ví dụ, từ người bảo trợ của bạn).
  • 1.5.Sử dụng thông tin

   Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn theo những cách sau:

   • 1.5.1.Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký giữa bạn và chúng tôi; và để chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin, sản phẩm, dịch vụ do bạn yêu cầu bao gồm giải quyết tranh chấp, thu phí và khắc phục các sự cố;
   • 1.5.2.Cung cấp cho bạn các quyền, lợi ích, tư cách pháp lý và các điều kiện khác tuân theo quan hệ hợp đồng được ký kết giữa bạn và chúng tôi;
   • 1.5.3.Để tuân thủ các quy định khác có liên quan đến sự hợp tác giữa bạn và chúng tôi như: luật thuế, luật an sinh xã hội, nghĩa vụ thống kê, v.v;
   • 1.5.4.Để theo dõi và đảm bảo sự tuân thủ của bạn với các chính sách và quy tắc của chúng tôi;
   • 1.5.5.Cung cấp cho bạn thông tin về các loại hàng hoá hoặc dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy bạn có thể quan tâm. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng các phương tiện điện tử (e-mail hoặc tin nhắn SMS) với thông tin về hàng hoá và dịch vụ tương tự với những sản phẩm đã được bán hoặc được thương lượng để bán cho bạn. Vui lòng tìm hiểu thêm trong mục số 6 bên dưới;
   • 1.5.6.Để thông báo cho bạn về những thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi;
   • 1.5.7.Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả, thuận tiện nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;
   • 1.5.8.Để đảm bảo quản lý hiệu quả mạng lưới tư vấn viên, không chỉ bởi chúng tôi mà còn bởi các thành viên khác trong mạng lưới (chủ yếu là bảo trợ của bạn);
   • 1.5.9.Để quản lý trang web và các hoạt động nội bộ của chúng tôi, bao gồm xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, thống kê và các mục đích khảo sát;
   • 1.5.10.Để cải thiện trang web của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng nội dung được trình bày một cách hiệu quả, thuận tiện nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;
   • 1.5.11.Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác từ dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn tham gia;
   • 1.5.12.Để giữ cho trang web của chúng tôi được bảo mật và an toàn;
   • 1.5.13.Để đo lường hoặc đánh giá hiệu quả của hoạt động quảng cáo mà chúng tôi mang đến bạn và những người khác, cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan, bao gồm cả việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và hiệu quả của các nghiên cứu có liên quan; và
   • 1.5.14.Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
  • 1.6.Tiết lộ thông tin của bạn
   • 1.6.1.Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi dữ liệu cá nhân của bạn.
   • 1.6.2.Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và trao quyền xử lý cho những công ty thành viên của tập đoàn chúng tôi (công ty mẹ và các công ty con trực thuộc) để họ hỗ trợ chúng tôi thực hiện các hoạt động được liệt kê trong mục 1.5 được đề cập bên trên (phần Sử dụng thông tin).
   • 1.6.3.Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn và trao quyền xử lý thông tin trong phạm vi và vì mục đích được xác định rõ ràng cho các bên thứ ba được lựa chọn, bao gồm:
   • 1.6.4.Đối tác kinh doanh: nhà cung cấp và các nhà thầu phụ để thực hiện bất kỳ hợp đồng nào mà chúng tôi ký kết với họ. Một vài trong số đó là: các hãng vận tải, các cơ quan thu hồi tín dụng, ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ bao thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (như nhặt hàng và đóng gói), các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, v.v
   • 1.6.5.Các thành viên khác trong mạng lưới Tư vấn viên của chúng tôi (chủ yếu là Nhà bảo trợ của bạn trong hệ thống của chúng tôi và các thành viên tuyến dưới của bạn) nhằm mục đích quản lý hiệu quả mạng lưới Tư vấn viên của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các Tư vấn viên khác trong hệ thống vì các mục đích nêu trên, vui lòng thay đổi cài đặt trong hồ sơ cá nhân của bạn sau khi đăng nhập vào "trang cá nhân" hoặc liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng bằng cách gửi email đến privacy@oriflame.com.
   • 1.6.6.Khách hàng VIP không do bạn giới thiệu, mà là những người được Oriflame phân bổ một cách tự động cho bạn khi họ đăng ký làm khách hàng VIP, có thể liên lạc với bạn để tìm hiểu thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Oriflame.
   • 1.6.7.Các nhà quảng cáo và hệ thống quảng cáo cần dữ liệu để sàng lọc và cung cấp các quảng cáo có liên quan đến bạn và người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận được khách hàng mục tiêu (ví dụ: các Tư vấn viên mới đến từ một khu vực nhất định)
   • 1.6.8.Các công cụ phân tích và tìm kiếm giúp hỗ trợ cải tiến và tối ưu hóa trang web của chúng tôi..
   • 1.6.9.Các cơ quan tham chiếu tín dụng nhằm mục đích đánh giá điểm tín dụng của bạn, đây là điều kiện để chúng tôi ký một hợp đồng với bạn.
   • 1.6.10.Nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật cho phép chúng tôi gửi thông tin đến bạn (bao gồm thông tin quảng cáo, hoặc các khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng khi bạn đã chấp thuận nhận thông tin từ chúng tôi), hoặc các nhà cung cấp dịch vụ gửi thư đồng loạt, các nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn đồng loạt.
   • 1.6.11.Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:
   • 1.6.12.Trong trường hợp chúng tôi bán, mua hoặc bằng cách nào đó, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản bất kỳ, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán, người mua hoặc người thu được tài sản đó
   • 1.6.13.Nếu công ty hoặc tài sản chủ yếu của chúng tôi được mua bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
   • 1.6.14.Nếu chúng tôi chịu trách nhiệm tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hay áp dụng các chính sách và/hoặc điều khoản sử dụng của chúng tôi và/hoặc các thỏa thuận hiện hành khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản của chúng tôi, hoặc sự an toàn cho khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích phòng chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
   • 1.6.15.Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập.
  • 1.7.Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào và ở đâu
   • 1.7.1.Dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn có thể được chuyển đến, và lưu trữ tại, một địa chỉ ở trong hoặc ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"). Nó cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên vận hành ở bên ngoài EEA – là những người làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia vào một trong số những công việc vận hành như: hoàn thành đơn đặt hàng của bạn, xử lý thông tin thanh toán của bạn, xử lý các khoản tiền thưởng trong Kế Hoạch Thành Công của bạn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.
   • 1.7.2.Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết và hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật cùng các đạo luật hiện hành.
   • 1.7.3.Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về việc chúng tôi chuyển thông tin của bạn ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA").
  • 1.8.Nghĩa vụ bảo mật
   • 1.8.1.Nơi chúng tôi cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số khu vực nhất định trong trang web của chúng tôi (sau đây gọi là "Tài khoản"), bạn có trách nhiệm giữ bí mật cho mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu với người khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động được thực hiện dưới tên Tài Khoản của bạn. Nếu bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu cá nhân, bạn cũng có thể mất quyền kiểm soát đáng kể đối với dữ liệu riêng tư của mình và có thể phải chịu ràng buộc về mặt pháp lý thông qua những hành động được thực hiện dưới danh nghĩa của bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn bị xâm nhập vì bất kỳ lý do nào, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin được đề cập trong phần số 11, và thay đổi mật khẩu của bạn tức thì. Chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn ngoại trừ trong quá trình đăng nhập. Các nhân viên của chúng tôi phải tuân theo các thủ tục liên quan về lĩnh vực bảo vệ thông tin.
   • 1.8.2.Không may là việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn đảm bảo an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu khi nó được truyền đến trang của chúng tôi; bạn phải tự chấp nhận rủi ro cho bất cứ quá trình truyền tải thông tin nào. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng nghiêm ngặt để ngăn chặn sự truy cập trái phép.
  • 1.9.Truyền thông tiếp thị
   • 1.9.1.Đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin qua email và/hoặc tin nhắn SMS, về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm (bao gồm, ví dụ như, các bản tin và các thông báo khuyến mãi)
   • 1.9.2.Chúng tôi chỉ làm như vậy nếu bạn đã đồng ý [từ thời điểm đăng ký hoặc bất kỳ thời gian nào sau đó mà bạn nhấp vào các khung tùy chọn thông tin đăng ký trong Tài Khoản của bạn]. Nếu bạn thay đổi ý định và không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này, vui lòng: nhấp vào các khung tùy chọn thay đổi điều kiện sử dụng dữ liệu hiển thị trong Tài khoản của bạn hoặc hoặc liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ privacy@oriflame.com. hoặc gọi đến đường dây hỗ trợ của chúng tôi tại privacy@oriflame.com;
  • 1.10.Các quyền của bạn
   • 1.10.1.Truyền thông tiếp thị. Như đã được đề cập trong mục 1.9 bên trên, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.
   • 1.10.2.Truy cập thông tin. Điều chỉnh và xóa dữ liệu. Bạn có quyền truy cập thông tin lưu trữ về bạn (bao gồm các dữ liệu cá nhân) và yêu cầu về việc điều chỉnh hoặc xóa, hoặc để nhận một bản sao về dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng di động. Bạn có thể xem, kiểm tra và thay đổi hầu hết các dữ liệu cá nhân bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn. Ngoài ra, theo yêu cầu của bạn gửi đến online@oriflame.com.vn, chúng tôi sẽ thay mặt bạn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân. Hơn thế, theo yêu cầu của bạn gửi đến online@oriflame.com.vn, chúng tôi sẽ đóng tài khoản của bạn càng sớm càng tốt, dựa theo luật pháp hiện hành. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn bổ sung thêm thông tin để xác minh rằng bạn thực sự là chủ tài khoản
  • 1.11.Lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong suốt thời gian cần sử dụng để quản lý quan hệ hợp tác giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn kết thúc mối quan hệ hợp tác với Oriflame, chúng tôi vẫn sẽ lưu các dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ theo pháp luật, phòng chống gian lận, thu hồi bất kỳ khoản nợ nào còn thiếu, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hoặc hỗ trợ điều tra bất kỳ, và để thực hiện các báo cáo kinh doanh trong một khoảng thời gian hợp lý, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành các bước để xóa, ẩn hoặc lưu trữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn.
  • 1.12.Những thay đổi trong chính sách bảo mật của chúng tôi
   Nếu tiến hành bất kỳ thay đổi nào về Chính sách Bảo mật trong tương lai chúng tôi sẽ đăng tải trên trang web của mình, ở một vị trí thích hợp, và sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc bằng cách khác. Các sửa đổi cũng sẽ xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của chúng tôi. Chúng sẽ có hiệu lực kể từ ngày công bố.
  • 1.13.Liên hệ và khiếu nại
   • 1.13.1.Chúng tôi sẵn sàng đón nhận mọi câu hỏi, nhận xét và yêu cầu về Chính sách Bảo mật này, bạn nên gửi thắc mắc của mình đến địa chỉ phòng chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc gửi email đến hòm thư dành riêng cho vấn đề này tại: privacy@oriflame.com.
   • 1.13.2.Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã không tuân thủ Chính sách Bảo mật này, bạn có thể viết thư gửi đến địa chỉ được đề cập bên trên hoặc gọi phòng chăm sóc khách hàng của chúng tôi tại privacy@oriflame.com. Vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt lý do mà bạn cho rằng Chính sách Bảo mật này không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ xử lý khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng.
   • 1.13.3.Xin lưu ý rằng việc truyền tải dữ liệu thông qua internet không bao giờ được bảo mật hoặc đảm bảo hoàn toàn, và bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào được bạn gửi đi bằng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào cùng có thể bị nhìn thấy hoặc bị chặn bởi người khác, ngay cả khi có một thông báo đặc biệt rằng có một phương thức truyền tải dữ liệu được mã hóa.
 2. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CỬA HÀNG APPLE ITUNES CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG

  Cách bạn sử dụng Ứng Dụng và Tài Liệu cũng có thể bị kiểm soát bởi các quy tắc và chính sách của cửa hàng Apple iTunes (https://www.apple.com/legal/) và các quy tắc và chính sách của cửa hàng Apple iTunes sẽ được áp dụng dù có sự khác biệt trong điều khoản giữa hai bên.

 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CỬA HÀNG GOOGLE PLAY CŨNG CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG

  Cách bạn sử dụng Ứng Dụng và Tài Liệu cũng có thể bị kiểm soát bởi các quy tắc và chính sách của cửa hàng Google Play (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) và các quy tắc và chính sách của cửa hàng Google Play sẽ được áp dụng dù có sự khác biệt trong điều khoản giữa hai bên.

 4. YÊU CẦU VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

  Ứng dụng này đòi hỏi thiết bị di động Android hoặc iPhone có tối thiểu 1GB trong bộ nhớ và thuộc hệ điều hành iOS 9.0 và Android phiên bản 4.0 trở lên.

 5. HỖ TRỢ DÀNH CHO ỨNG DỤNG VÀ CÁCH THỨC THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ CÁC SỰ CỐ
  • 5.1.Hỗ trợ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ hoặc gặp phải bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng chúng, vui lòng tìm hiểu các nguồn hỗ trợ của chúng tôi tại https://oriflame.com.
  • 5.2.Liên hệ với chúng tôi (bao gồm cả khiếu nại). Nếu bạn cho rằng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ bị lỗi hoặc bị mô tả sai cách hoặc muốn liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng gửi email đến phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại: marcus.fogel@oriflame.com.
  • 5.3.Cách chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Nếu cần liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ gửi email, tin nhắn SMS hoặc bằng thư trả trước, bằng thông tin liên lạc mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
 6. CÁCH DÙNG ỨNG DỤNG, BAO GỒM SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ CÓ THỂ DÙNG
  • 6.1.Khi đồng ý tuân thủ các điều khoản này, bạn có thể:
  • 6.2.tải trực tiếp hoặc tải một bản sao của Ứng Dụng lên thiết bị di động của bạn và được phép xem, sử dụng và hiển thị Ứng Dụng và Dịch Vụ trên các thiết bị di động để phục vụ cho mục đích cá nhân.
  • 6.3.dùng bất kỳ Tài liệu hỗ trợ nào của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ khi được phép sử dụng.
  • 6.4.nhận và sử dụng bất kỳ mã phần mềm miễn phí bổ sung nào hoặc cập nhật Ứng Dụng thông qua các gói cập nhật và các phiên bản khắc phục lỗi mà chúng tôi thể cung cấp cho bạn.
 7. BẠN PHẢI ĐỦ 18 TUỔI ĐỂ CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ MUA ỨNG DỤNG

  Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để chấp thuận các điều khoản này và tải Ứng Dụng.  

 8. BẠN CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG NÀY CHO NGƯỜI KHÁC
 9. Chúng tôi cung cấp cho cá nhân bạn quyền sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ như đã đề cập bên trên. Bạn có thể chia sẻ các quyền trên, nhưng bạn có thể không được quyền chuyển giao Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cho người khác, dù là dưới dạng buôn bán, chuyển giao miễn phí hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác. Nếu bạn bán hoặc tặng bất kỳ thiết bị nào đã được cài đặt Ứng Dụng, bạn phải gỡ bỏ Ứng Dụng khỏi thiết bị đó trước khi chuyển cho người khác.
 10. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY
  • 10.1.Chúng tôi có thể cần phải thay đổi các điều khoản này để phản ánh chính xác những thay đổi trong luật pháp hoặc để đáp ứng thực tiễn hoạt động hoặc để đáp ứng những tính năng bổ sung được chúng tôi giới thiệu.
  • 10.2.Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách gửi cho bạn một tin nhắn SMS với đầy đủ chi tiết về sự thay đổi hoặc thông báo về sự thay đổi khi bạn khởi động Ứng Dụng trong lần sử dụng tiếp theo.
  • 10.3.Nếu bạn không chấp nhận các thay đổi được thông báo, bạn sẽ không được phép tiếp tục sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.
 11. CẬP NHẬT ỨNG DỤNG VÀ THAY ĐỔI DỊCH VỤ
  • 11.1.Đôi khi, chúng tôi có thể tự động cập nhật Ứng Dụng và thay đổi Dịch vụ để nâng cao hiệu suất hoạt động, cải thiện tính năng, đáp ứng những thay đổi của hệ điều hành và hoặc giải quyết các vấn đề bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cập nhật Ứng Dụng vì những lý do này.
  • 11.2.Nếu bạn chọn không cài đặt các cập nhật này hoặc chọn ngăn chặn quá trình cập nhật tự động, bạn sẽ không thể tiếp tục dùng Ứng Dụng và Dịch Vụ.
  • 11.3.Ứng dụng sẽ luôn hoạt động tương thích với phiên bản hiện tại hoặc phiên bản trước của hệ điều hành bạn đang sử dụng (nó có thể được cập nhật theo thời gian) và hoàn toàn giống với những miêu tả được cung cấp khi bạn mua ứng dụng.
 12. NẾU NGƯỜI KHÁC SỞ HỮU ĐIỆN THOẠI HOẶC THIẾT BỊ BẠN ĐANG SỬ DỤNG

  Nếu bạn tải hoặc dùng Ứng Dụng trên bất kỳ điện thoại hoặc thiết bị nào không do bạn sở hữu, bạn phải nhận được sự cho phép của chủ sở hữu để sử dụng nó. Bạn phải chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản này, dù đó có là điện thoại hoặc thiết bị của chính bạn hay không.

 13. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP DỮ LIỆU KỸ THUẬT VỀ THIẾT BỊ CỦA BẠN

  Thông qua việc sử dụng bất kỳ Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ nào, bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật về các thiết bị bạn dùng để chạy Ứng Dụng cùng phần mềm, phần cứng và thiết bị ngoại vi có liên quan để cải tiến sản phẩm và cung cấp Dịch Vụ bất kỳ cho bạn.

 14. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP DỮ LIỆU VỊ TRÍ (NHƯNG BẠN CÓ THỂ TẮT DỊCH VỤ ĐỊNH VỊ)
  • 14.1.1.Một số Dịch Vụ nhất định có thể sử dụng dữ liệu vị trí được gửi từ các thiết bị của bạn. Bạn có thể tắt chức năng này bất kỳ lúc nào bằng cách tắt cài đặt dịch vụ xác định vị trí của Ứng dụng trên thiết bị của bạn. Nếu bạn sử dụng các Dịch Vụ này, nghĩa là bạn đã đồng ý cho chúng tôi, các bên liên kết với chúng tôi và các bên được cấp phép được quyển chuyển giao, thu thập, lưu trữ, bảo trì, xử lý và sử dụng dữ liệu vị trí và các lượt truy vấn khác nhằm cung cấp và cải thiện sản phẩm và dịch vụ dựa vào nền tảng vị trí và tuyến giao thông.
  • 14.1.2.Bạn có thể ngăn chúng tôi thu thập dữ liệu trên vào bất kỳ lúc nào bằng cách tắt cài đặt dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn.
 15. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG TRANG WEB KHÁC MÀ BẠN LIÊN KẾT
  • 15.1.Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào có thể chứa những liên kết đến các trang web mà chúng tôi không cung cấp. Các trang web độc lập này không nằm trong tầm quản lý của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, cũng không kiểm tra và chấp thuận bất kỳ nội dung hoặc chính sách bảo mật nào của chúng (nếu có).
  • 15.2.Bạn sẽ cần phải tự đưa ra quyết định về việc có sử dụng các trang web độc lập trên hay không, bao gồm cả việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do trang web đó cung cấp.
 16. GIỚI HẠN BẢN QUYỀN

  Bạn đồng ý rằng bạn sẽ:

  • 16.1.ngoại trừ trường hợp bạn được phép chia sẻ, ngoài ra không được thuê, cho thuê, cấp phép, cho mượn, cung cấp hoặc dưới bất kỳ hình thức trao đổi nào khác, chia sẻ một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ cho một người khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi;
  • 16.2.không được sao chép Ứng dụng, Tài liệu hoặc Dịch vụ, trừ khi đó là một phần trong cơ chế vận hành bình thường của Ứng Dụng hoặc khi việc sao chép này là cần thiết cho mục đích sao lưu hoặc bảo mật vận hành;
  • 16.3.không được dịch, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi, toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng, Tài liệu hoặc Dịch vụ; không tiến hành hợp nhất hay kết hợp bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ với các chương trình khác, trừ khi việc này là cần thiết để sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ trên các thiết bị được cho phép trong các điều khoản này;
  • 16.4.không tách rời, biên soạn, đảo ngược kỹ thuật hoặc tạo các ứng dụng phát sinh dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc Dịch vụ cũng như không cố gắng thực hiện các hành vi tương tự. Trừ trường hợp những hành vi này không thể bị ngăn chặn vì cần thiết cho việc dịch ngược Ứng Dụng nhằm thu được những thông tin thiết yếu để tạo nên một chương trình khác (Mục đích được cho phép), và với điều kiện những thông tin mà bạn thu được thông qua các hoạt động này phải đáp ứng tiêu chí bên dưới:
   • 16.4.1.không được tiết lộ hoặc truyền đạt thông tin mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của bên nắm giữ Bản Quyền cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác, nếu thực sự việc tiết lộ hoặc truyền đạt thông tin với họ là không cần thiết để tuân thủ phần Mục đích được cho phép; và
   • 16.4.2.không được sử dụng thông tin để tạo nên bất kỳ phần mềm nào tương tự với Ứng dụng;
   • 16.4.3.thông tin bảo được giữ bảo mật; và
   • 16.4.4.thông tin chỉ được dùng theo Mục đích được cho phép;
   • 16.5.Tuân thủ tất cả các luật và quy định về kiểm soát công nghệ hiện hành hoặc áp dụng cho công nghệ được sử dụng hoặc hỗ trợ bởi Ứng dụng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào.
 17. GIỚI HẠN SỬ DỤNG CHO PHÉP

  Bạn phải:

  • 17.1.không sử dụng Ứng Dụng hoặc mọi Dịch Vụ cho bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào, phục vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc cho bất kỳ hành vi nào đi ngược lại với những điều khoản này, hoặc để thực hiện hành vi gian lận hay gây hại như xâm nhập hoặc chèn mã độc hại, truyền virus hoặc dữ liệu có hại vào Ứng Dụng, các Dịch Vụ và bất kỳ hệ điều hành nào;
  • 17.2.không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào trong quá trình bạn dùng Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ bất kỳ, bao gồm cả việc gửi bất cứ tài liệu nào (trong trường hợp việc sử dụng đó không được cho phép trong các điều khoản này);
  • 17.3.không truyền tải bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, gây khó chịu hoặc phản cảm trong quá trình bạn sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào;
  • 17.4.không sử dụng Ứng Dụng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào theo cách có thể gây tổn hại, vô hiệu hóa, gây quá tải, làm suy yếu hoặc ảnh hưởng đến hệ thống vận hành hay bảo mật của chúng tôi; hoặc quấy rầy những người dùng khác; và
  • 17.5.không thu thập hoặc tập hợp bất kỳ thông tin hay dữ liệu từ bất kỳ Dịch vụ hoặc hệ thống của chúng tôi; không cố gắng mã hóa bất kỳ dữ liệu truyền tải từ các máy chủ vận hành bất kỳ Dịch Vụ nào.
 18. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  • 18.1.Tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Ứng Dụng, Tài Liệu và Dịch Vụ trên toàn thế giới đều thuộc về chúng tôi, và các quyền trong Ứng Dụng và Dịch Vụ sẽ được cấp phép (chứ không bán) cho bạn. Bạn không có quyền sở hữu trí tuệ đối với Ứng Dụng, Tài Liệu hoặc các Dịch Vụ, bạn chỉ có quyền sử dụng chúng theo các điều khoản này.
 19. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI NHỮNG MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI VỚI BẠN
  • 19.1.Nếu chúng tôi không thể tuân thủ các điều khoản này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những mất mát và thiệt hại mà bạn phải gánh chịu vì những hậu quả có thể lường trước do chúng tôi không làm tròn những kỹ năng và hành động hợp lý, nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát và thiệt hại nào không có thể dự đoán được. Những mất mát và thiệt hại có thể lường trước được nếu việc chúng sẽ diễn ra thể hiện vô cùng rõ ràng hoặc nếu vào thời điểm bạn chấp thuận những điều khoản này, cả chúng tôi và bạn đều biết rằng chúng sẽ xảy ra.
  • 19.2.Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn dưới bất kỳ hình thức trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn nếu nó sẽ được bất hợp pháp để làm như vậy. Điều này bao gồm trách nhiệm về tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự sơ suất của chúng tôi hoặc do sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi hoặc do gian lận hoặc giả mạo gian lận.
  • 19.3.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà bạn có thể tránh được nếu như tuân thủ theo những lời khuyên của chúng tôi gửi đến bạn miễn phí hoặc những thiệt hại được gây ra do bạn không tuân thủ theo những hướng dẫn cài đặt hoặc những yêu cầu tối thiếu về hệ thống của chúng tôi.
  • 19.4.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất kinh tế nào. Nếu bạn sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hay bán lại nào thì những tổn thất về lợi nhuận, kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hay mất cơ hội kinh doanh thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
  • 19.5.Những hạn chế đối với ứng dụng và dịch vụ. Ứng dụng và những dịch vụ này chỉ mang đến những thông tin và giải trí chung. Chúng không cung cấp những tư vấn mà bạn hoàn toàn dựa vào làm cở sở. Bạn nên có thêm những thông tin và lời khuyên từ các chuyên gia trước khi tham gia hoặc có bất kì hành động nào được thực hiện sau khi có được những thông tin cơ bản từ Ứng dụng và Dịch vụ.
  • 19.6.Chúng tôi khuyến nghị bạn nên lưu trữ những thông tin và nội dụng đã được thực hiện sau khi kết nối với ứng dụng, nhằm giúp bảo vệ chính bạn nếu gặp phải những rắc rối nào với ứng dụng và các dịch vụ của ứng dụng.
  • 19.7.Kiểm tra về ứng dụng và những dịch vụ là phù hợp với bạn. Ứng dụng và dịch vụ sẽ không được phát triển để phù hợp hết với tất cả những yêu cầu từ bạn. Vui lòng kiểm tra lại những thuận tiện cũng như các chức năng của ứng dụng và dịch vụ (được mô tả trong mục cửa hàng và trong tài liệu) có phù hợp với yêu cầu của bạn hay không.
  • 19.8.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những sự việc xảy ra bên ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Nếu như sự cung cấp ứng dụng và các dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho ứng dụng và các dịch vụ bị trì hoãn do một số các tác nhân ngoài sự kiểm soát của chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể để thông báo và thực hiện những bước tiếp theo cho hệ quả của sự trì hoản. Khi chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi không có nghĩa vụ với sự trì hoản xảy ra. Nếu như có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được kết thúc hợp đồng và nhận lại số tiền hoàn lại cho các dịch vụ mà bạn đã trả trước đó.
 20. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU HỒI NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC NẾU BẠN VI PHẠM CÁC ĐIỀU KIỆN SAU ĐÂY
  • 20.1.Chúng tôi sẽ thu hồi những quyền lợi của ứng dụng và dịch vụ bất cứ khi nào nếu bạn cố ý vi phạm những điều kiện dưới đây. Trường hợp những điều bạn làm được chúng tôi xem xét là có thể hợp lý thì chúng tôi sẽ cân nhắc.
  • 20.2.Nếu như chúng tôi thu hồi tất cả những quyền lợi về ứng dụng và dịch vụ của bạn thì:
   • 20.2.1.Bạn phải dừng tất cả những hoạt động mà điều khoản này cho phép, bao gồm cả việc sử dụng ứng dụng và các dịch vụ.
   • 20.2.2.Bạn phải xóa hoặc gỡ bỏ đi ứng dụng từ tất cả các thiết bị thuộc sở hữu của bạn và lập tức xóa bỏ tất cả các bản sao chép của ứng dụng mà bạn sở hữu hoặc duyệt cho ai đó làm điều này.
   • 20.2.3.Chúng tôi có thể truy cập từ xa các thiết bị của bạn và xóa bỏ ứng dụng từ chúng và ngừng cung cấp cho bạn quyền truy cập vào dịch vụ.
 21. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG NÀY CHO BẤT KỲ AI

  Chúng tôi có thể chuyển nhượng những quyền lợi và nghĩa vụ này cho một tổ chức khác sở hữu. Chúng tôi sẽ luôn thông báo cho bạn dưới dạng văn bản nếu có điều gì xảy ra và chúng tôi chắc chắn rằng sự chuyển nhượng sẽ không ảnh hưởng đến những quyền lợi của bạn trong hợp đồng.

 22. Bạn cần sự đồng ý của chúng tôi nếu muốn chuyển nhượng quyền lợi cho người khác

  Bạn chỉ được chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong các điều khoản cho một người khác nếu được sự đồng ý của chúng tôi bằng văn bản.

 23. Không có quyền lợi nào cho bên thứ ba 
 24. Thỏa thuận này không làm phát sinh bất kỳ quyền lợi nào cho bên thứ 3 có thể thực hiện bất cứ quyền lợi nào trong điều khoản này.
 25. Nếu một trong những điều khoản trong hợp đồng này không phù hợp pháp luật, phần còn lại vẫn có hiệu lực tiếp tục 

  Những điều khoản dưới đây được chia làm nhiều phần, tuy nhiên nếu tòa án hay bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào quyết định phần nào trong điều khoản là không đúng pháp luật thì những phần còn lại vẫn sẽ tiếp tục có chức năng và hiệu lực nguyên vẹn.

 26. Thậm chí khi hiệu lực hợp đồng đang được trì hoãn, hiệu lực hợp đồng có thể mở sau đó

  Thậm chí nếu chúng tôi trì hoãn hiệu lực của hợp đồng này, chúng tôi vẫn có thể mở lại hiệu lực hợp đồng sau đó. Nếu chúng tôi không nhấn mạnh việc ngay lập tức bạn phải thực hiện những việc phải làm trong điều khoản, hoặc nếu chúng tôi tạm thời trì hoãn những hành động khi bạn vi phạm hợp đồng thì không có nghĩa rằng bạn sẽ không phải thực hiện những điều phải làm và chúng tôi vẫn sẽ có những hành động sau sau này.

 27. Khi nào hợp đồng có hiệu lực và nơi bạn có thể thực hiện các khiếu nại

  Những điều khoản sẽ được hợp pháp bởi luật Thụy Sĩ và bạn có thể thực hiện các khiếu nại về sản phẩm tại tòa án Thụy Sĩ thuộc bang Canton, thành phố Zurich.

 28. Giải quyết tranh chấp thay thế

Giải quyết tranh chấp thay thế là một quá trình mà một cá thể độc lập xem xét sự thật của việc tranh chấp và tìm kiếm giải pháp cho việc tranh chấp mà không cần đến tòa án. Nếu như bạn cảm thấy không hài lòng với bất kỳ giải quyết khiếu nại nào của chúng tôi, bạn muốn liên hệ với nhà cung cấp giải quyết tranh chấp. Chúng tôi rất sẵn lòng đồng ý việc dùng nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế cho bạn hoặc bạn có thể tìm nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế thông qua website của Hội Đồng Châu Âu sau đây: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Nếu vẫn không hài lòng với dịch vụ giải quyết tranh chấp bên ngoài, bạn có thể tiếp tục khiếu nại pháp lý. Ngoài ra, các khiếu nại sẽ được giải quyết trực tuyến bởi Hội Đồng Giải Quyết Khiếu Nại Trực Tuyến.


 [MD1]Tính tương thích của nội dung kỹ thuật số là một phần của thông tin mà nhà bán lẻ phần mềm phải cung cấp cho người tiêu dùng trước khi kết thúc hợp đồng bán hàng (Quy định hợp đồng người tiêu dùng 2013)