GIAN HÀNG CÁ NHÂN
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

SƠ LƯỢC VỀ GIAN HÀNG CÁ NHÂN
Gian hàng cá nhân (“PBS”) cung cấp cho Nhà phân phối (“NPP”) cơ hội, cùng với những lợi ích khác, để tìm kiếm khách hàng trực tuyến mới và mời chào khách hàng của NPP cùng những khách hàng VIP mua sắm online. Với PBS, NPP có đủ tiêu chí để nhận được lợi ích dựa theo nhiều PBS khi khách hàng mua sắm trực tuyến từ Oriflame.

1.    ĐĂNG KÝ
1.1.    Các điều khoản và điều kiện này (“điều khoản PBS”) tạo nên cam kết giữa Oriflame Việt Nam (Được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302934253 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/09/2009 có trụ sở chính đặt tại số 100-102 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.) (“Oriflame”, “chúng tôi”) và các bạn (“các bạn”, “Nhà phân phối”).
1.2.    Nếu có nhu cầu, các bạn có thể đăng kí tham gia vào bất kì Chương trình PBS nào và sử dụng công cụ liên quan bằng việc hoàn thành đăng ký trực tuyến và đồng ý với những điều khoản PBS này bằng việc chọn vào ô mà các bạn đồng thuận. Sau đó các bạn có thể tham gia vào Chương trình PBS nếu các bạn đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình và sau khi chúng tôi xác nhận có sự đồng ý từ các bạn.
1.3.    Việc chấp thuận các điều khoản và điều kiện PBS sẽ cấu thành thỏa ước ràng buộc giữa Oriflame và các bạn liên quan đến PBS. Vì thế chúng tôi muốn khuyên các bạn nên in một bản sao của bản Điều khoản và Điều kiện này – lựa chọn này được cung cấp ở cuối văn bản này.
1.4.    Các điều khoản và điều kiện PBS này là riêng biệt với, nhưng được thêm vào, những thỏa thuận đã ký bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, Chính sách hành xử của Nhà phân phối  và Chính sách về quyền riêng tư mà các bạn đã cam kết với Oriflame. Các bạn phải tuân thủ những điều khoản tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và trong bất kì hoàn cảnh nào thì Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp sẽ được ưu tiên thực hiện.

2.    KHI NÀO CÁC BẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÀO PBS
2.1.    Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn cho Chương trình PBS.
Để đạt đủ điều kiện tham gia vào bất kì Chương trình PBS nào và đủ tiêu chí nhận lợi ích từ những chương trình này, các bạn phải đạt “Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn” như sau:
a)    Các bạn được, và trong mọi lúc, đã đăng ký hợp lệ làm Nhà phân phối của Oriflame; và
b)    Các bạn không có nợ quá hạn chưa thanh toán; và
c)    Các bạn đồng ý các điều khoản và điều kiện PBS này.
Để đạt đủ tiêu chí nhận lợi ích từ bất kì Chương trình PBS nào trong kỳ Catalogue, các bạn phải đáp ứng Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn cho từng kỳ Catalogue đó.
2.2.    Yêu cầu thêm để đủ điều kiện nhận lợi ích từ Chương trình PBS.
Bên cạnh Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn, để có thể nhận lợi ích từ một Chương trình PBS ở một kỳ Catalogue các bạn cần phải, trong kỳ Catalogue đó, tuân theo yêu cầu của Chương trình PBS liên quan được để cập tại Mục 5 bên dưới.

3.    NGHĨA VỤ CHUNG CỦA ORIFLAME
Oriflame sẽ, tuân theo và phụ thuộc vào những điều khoản PBS sau đây:
a)    thiết lập, điều hành và duy trì trang đăng ký PBS;
b)    tạo cho các bạn một hoặc nhiều đường link PBS trên trang web;
c)    cho phép những Khách hàng tiềm năng, Khách hàng của các bạn và Khách hàng VIP nào đã đăng nhập vào trang web của Oriflame thông qua đường link PBS của các bạn sử dụng trang web của Oriflame dựa theo điều khoản tiêu chuẩn của Oriflame về việc xử dụng và điều kiện, chính sách và thủ tục; và
d)    Cung cấp cho các bạn những lợi ích của bất kì Chương trình PBS dựa theo chính sách và thủ tục.

4.    NGHĨA VỤ CHUNG CỦA CÁC BẠN
Các bạn sẽ tuân theo và phụ thuộc những điều khoản PBS này:
a.    Chia sẻ đường link PBS trong nội dung của các bạn để kết nối nội dung đó tới trang web của Oriflame; và
b.    cho Oriflame quyền sử dụng tên và/hoặc tên người dùng của các bạn trên trang web PBS và trong đường link PBS.

5.    CHƯƠNG TRÌNH PBS.
Oriflame hiện nay cung cấp ba (3) Chương trình PBS khác nhau được vạch ra như dưới đây
5.1    CHƯƠNG TRÌNH PBS THỨ NHẤT – tài trợ khách hàng trực tuyến – thông qua đường link PBS
a)    Yêu cầu:
Cho mỗi kỳ Catalogue, để đạt yêu cầu nhận lợi ích liên quan đến Chương trình PBS, các bạn phải tuân theo từng mục sau đây:
Đạt Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn: Nếu, với bất kỳ Catalogue nào các bạn không đáp ứng tiêu chí về đạt chuẩn cho Chương trình PBS, thì các bạn sẽ mất quyền nhận lợi ích từ Chương trình PBS thuộc kỳ Catalogue đó và những lợi ích này sẽ bị giữ lại cho đến khi những yêu cầu Chương trình PBS được thỏa mãn.
b)    Quy trình:
Làm thế nào để khách hàng trực tuyến đăng ký thành khách hàng VIP của Oriflame và được liên kết với các bạn:  
i.    Khách hàng trực tuyến vào trang web của Oriflame dưới dạng Khách hàng tiềm năng hoặc Khách hàng thông qua đường link PBS của các bạn là đường link này là “lần dùng cuối” (như miêu tả dưới đây)
ii.    Khách hàng trực tuyến đăng ký là Khách hàng VIP trước khi được xử ký dành cho khách hàng PBS hết thời hạn hoặc bị xóa;
iii.    Khách hàng trực tuyến cho phép xử ký được lưu trữ trên máy tính hoặc bất kì thiết bị điện tử nào của họ; và
iv.    Khách hàng trực tuyến không được liên kết với một Nhà phân phối khác của Oriflame.
c)    Nguyên tắc lần dùng cuối:
Khách hàng VIP được liên kết với Nhà phân phối của Oriflame có đường link PBS được dùng lần cuối bởi Khách hàng trực tuyến đó để vào trang web của Oriflame trước khi họ đăng ký làm Khách hàng VIP.
d)    Lợi ích
Lợi ích của các bạn khi Khách hàng VIP được liên kết với các bạn thực hiện mua hàng đạt chuẩn là:
i.    BP cho mỗi lần Mua hàng thành công được thêm vào tổng Điểm thưởng nhóm cá nhân của các bạn; và
ii.    BV cho mọi lần Mua hàng thành công được thêm vào tổng BV nhóm cá nhân của các bạn; và
iii.    Thưởng Khách hàng VIP cho mỗi lần Mua hàng thành công tính theo quy định tại Kế hoạch trả thưởng.
5.2    CHƯƠNG TRÌNH PBS THỨ HAI – khách hàng trực tuyến liên kết trực tiếp với Nhà phân phối được chỉ định.
a)    Yêu cầu
Cho mỗi kỳ Catalogue, để đạt tiêu chí nhận lợi ích liên quan đến Chương trình PBS này, các bạn phải tuân theo mọi yêu cầu sau:
Đạt Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn: Nếu, với bất kỳ Catalogue nào các bạn không đáp ứng tiêu chí về đạt chuẩn cho Chương trình PBS này, các bạn sẽ mất quyền nhận lợi ích từ Chương trình PBS thuộc kỳ Catalogue đó và những lợi ích này sẽ bị giữ lại cho đến khi những yêu cầu Chương trình PBS được thỏa mãn.
b)    Quy trình – chỉ định với khách hàng trực tuyến liên kết trực tiếp:
i.    Khách hàng trực tuyến vào trang web của Oriflame thực hiện quá trình đăng ký Khách hàng VIP và họ không được xử lý của PBS lưu trữ trên máy tính hoặc bất kì thiết bị điện tử nào khác mà họ dùng;
ii.    Trong quá trình đăng ký Khách hàng tiềm năng sẽ được đề xuất đăng ký thành Khách hàng VIP
iii.    Nếu Khách hàng tiềm năng mong muốn trở thành Khách hàng VIP, anh/chị ấy sẽ phân bổ và chỉ định vào khu vực gần nhất dựa vào tiêu chí tổng quan của Oriflame được trình bày ở mục 5.4
c)     Lợi ích:
Lợi ích của các bạn khi Khách hàng VIP được liên kết với các bạn thực hiện Mua hàng thành công là:
i.    BP cho mọi lần Mua hàng thành công từ đơn hàng thứ hai sẽ được thêm vào tổng Điểm thưởng nhóm cá nhân của các bạn; và
ii.    BV cho mọi lần Mua hàng thành công từ đơn hàng thứ hai sẽ được thêm vào tổng BV nhóm cá nhân của các bạn; và
iii.    Thưởng Khách hàng VIP cho mọi lần Mua hàng thành công từ đơn hàng thứ hai quy định tại Kế hoạch trả thưởng.
5.3    CHƯƠNG TRÌNH PBS THỨ BA – Khách có mua hàng nhưng không có nhu cầu trở thành Khách hàng VIP
a)    Yêu cầu
Cho mỗi kỳ Catalogue, để đạt tiêu chí nhận lợi ích liên quan đến Chương trình PBS này các bạn phải tuân theo mọi yêu cầu sau đây:
i.    Đạt Tiêu chí tổng quan về đạt chuẩn;
ii.    Các bạn đang là Nhà phân phối đang hoạt động với việc đặt hàng ở kỳ Catalogue hiện tại hoặc trong vòng 2 tháng trước - một Nhà phân phối được xem là đang hoạt động ở một kỳ catalogue theo mục tiêu của Chương trình PBS nếu như (i) Nhà phân phối đã đặt 100 đơn hàng PBP (bao gồm đơn hàng của Khách hàng VIP) trong thời gian đó, và (ii) Nhà phân phối có PBS đang hoạt động (không yêu cầu số đơn hàng tối thiểu) cho mỗi kỳ catalogue; và
iii.    Có tối thiểu 100 BP trong riêng mỗi 3 kỳ catalogue gần nhất.
Nếu, với bất kỳ kỳ Catalogue nào các bạn không đáp ứng tiêu chí về đạt chuẩn cho Chương trình PBS, thì các bạn sẽ mất quyền nhận lợi ích từ Chương trình PBS thuộc kỳ Catalogue Period đó và những lợi ích này sẽ bị mất và chuyển thành lợi ích theo Chương trình PBS thứ 3, được chia sẻ bởi những Nhà phân phối đạt đủ những yêu cầu trên.
b)    Quy trình:
i.    Trong quá trình đăng ký Khách hàng tiềm năng sẽ được đề xuất đăng ký thành Khách hàng VIP
ii.    Nếu Khách hàng tiềm năng không muốn trở thành Khách hàng VIP, anh/chị ấy sẽ được xếp vào nhóm “Khách có mua hàng”
c)    Lợi ích:
i.    Toàn bộ BV có được từ nhóm Khách có mua hàng sẽ được gộp lại trong một tài khoảng PBS chung
ii.    Mỗi Nhà phân phối của Oriflame đạt đủ yêu cầu ở mục 5.3 (a) sẽ nhận một khoản bằng nhau tương ứng với lượng BV tích lũy từ tài khoản chung trong thời gian đó.
5.4    PHÂN BỔ LỢI ÍCH
a)    Mọi lợi ích gắn với mỗi lần Mua hàng thành công sẽ được lưu lại trong kỳ Catalogue liên quan đến lần mua ấy.
b)    Oriflame có toàn quyền quyết định Khách hàng VIP nào được chỉ định cho Nhà phân phối nào của Oriflame (nếu có) và ở kỳ Catalogue nào phát sinh Mua hàng thành công.

6.    KHÔNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI, LẬP CHI NHÁNH
6.1.    Các bạn chấp nhận và đồng ý rằng các bạn không có quyền ràng buộc Oriflame về mặt pháp lý đối với Khách hàng tiềm năng, Khách hàng VIP, những người dùng khác hoặc bất kỳ ai và các bạn không phải được chỉ định là đại lý của Oriflame với bất kỳ mục đích nào.
6.2.    Các bạn chấp nhận và đồng ý rằng các bạn không có thẩm quyền để thương lượng, mua, bán, hoặc ký kết hợp đồng hoặc mua sắm bằng tên thương hiệu của Oriflame hoặc thay mặt Oriflame, cũng như hỗ trợ Oriflame trong bất kỳ quá trình thương lượng nào với Khách hàng tiềm năng, Khách hàng thông thường hoặc khách hàng VIP. Mỗi Khách hàng được các bạn giới thiệu sẽ mua sắm từ catalogue của Oriflame với mức giá được niêm yết bởi Oriflame trong kỳ catalogue đó; họ sẽ tự lựa chọn sản phẩm đặt hàng trực tiếp mà không phải thông qua các bạn.
6.3.    Các bạn chấp nhận và đồng ý rằng các bạn không được thương lượng hoặc thay đổi điều khoản buôn bán hoặc giá cả sản phẩm bởi đây là quyền đơn phương và tuyệt đối của Oriflame.
6.4.    Các bạn không được đại diện hoặc cam kết với bất kỳ ai về Oriflame, trang web của Oriflame, trang web PBS hoặc bất kỳ sản phẩm nào có sẵn để mua trên trang web của Oriflame.
6.5.    Việc nhận dạng và thể hiện của các bạn với Khách hàng tiềm năng và Khách hàng VIP sẽ không tạo nghi hoặc nào về danh tính của các bạn. Cụ thể, các bạn không được ra tuyên bố, dù trong nội dung của hoặc ở bất kỳ đâu, khiến người khác cho rằng các bạn đại diện của Oriflame ở bất kỳ mức độ nào khác ngoài Nhà phân phối độc lập nếu không sẽ vị phạm với Mục 6 này.
6.6.    Không tổ chức các hoạt động trung gian thương mại như đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, uỷ thác mua bán hàng hoá và đại lý thương mại khác hay xuất bất kỳ hóa đơn mua bán hàng hóa nào thay cho Oriflame dưới bất kỳ hình thức nào tại bất kỳ thời điểm nào.

7.    LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN
7.1    Quy tắc ứng xử:
a)    Nếu được Khách hàng hoặc Khách hàng VIP cho phép, các bạn có thể dùng thông tin để liên lạc với họ và giới thiệu sản phẩm, sản phẩm thay thế hoặc mẫu thử hoặc đáp ứng yêu cầu mua hàng của họ.
b)    Chúng tôi một mực khuyến cáo các bạn không liên hệ với Khách hàng hoặc Khách hàng VIP cho dù đó là cơ hội tốt với Oriflame trừ khi Khách hàng hoặc Khách hàng VIP thật sự yêu cầu việc đó.
c)    Các bạn nên chú trọng vào phản hồi nhanh nhạy, khi tình hình cho phép, với bất kỳ thắc mắc nào từ Khách hàng hoặc Khách hàng VIP.
d)    Khi gặp câu hỏi hoặc yêu cầu từ Khách hàng hoặc Khách hàng VIP mà các bạn không thể trả lời hoặc thỏa mãn, hoặc nếu các bạn không chắc chắn về cách tiếp cận với Khách hàng hoặc Khách hàng VIP đó các bạn nên giới thiệu họ đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Oriflame.
e)    Chúng tôi muốn nhắc nhở rằng bằng việc trở thành Nhà phân phối của Oriflame các bạn phải nghiêm túc chấp hành theo Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử và bất kỳ vi phạm nào cũng có thể làm cơ sở cho chúng tôi chấm dứt đăng ký sử dụng PBS hoặc đăng ký làm Nhà phân phối của Oriflame của các bạn.
f)    Khi liên lạc với Khách hàng tiềm năng và Khách hàng VIP, các bạn chỉ được đưa ra tuyên bố thành thật, rõ ràng và dễ hiểu. Bất kỳ tuyên bố nào về sản phẩm của Oriflame phải nhất quán với tuyên bố chính thức từ Oriflame.
g)    Trong quá trình sử dụng bất kỳ công cụ hoặc trang web nào liên kết với Chương trình PBS các bạn sẽ tự mình chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu và những dữ liệu tương đương mà các bạn tạo ra, hoặc được yêu cầu tạo bởi chúng tôi và giới hạn đăng nhập ở máy tính hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào các bạn dùng; Các bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của mình. Chúng tôi nắm toàn quyền từ chối dịch vụ, xóa tài khoản, xóa hoặc điều chỉnh nội dung, hoặc hủy đơn hàng tùy ý.
h)    Các bạn tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vật tư, đường link và bất ký nội dung nào được đăng hoặc công bố bởi các bạn. Các bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro với bất kỳ nội dung nào được công bố như thế. Nếu Oriflame hoặc công ty liên quan, liên kết phải gánh chịu thiệt hại, hình phạt, mất mát, phí tổn và chung quy là chịu bồi thường bởi nội dung được đăng tải bởi các bạn hoặc chúng tôi bị yêu cầu chịu trách nhiệm cho nội dung như thế, chúng tôi sẽ yêu cầu bồi thường toàn bộ từ các bạn (bao gồm thiệt hại về tiền hoặc danh tiếng).
i)    Các bạn được cảnh báo rõ ràng rằng trong nội dung mà các bạn đề cập đến Oriflame, cơ hội kinh doanh, sản phẩm của Oriflame hoặc có liên hệ đến việc sử dụng đường link hoặc công cụ PBS, các bạn không được:
-    đưa ra tuyên bố trái pháp luật, lăng mạ, phân biệt giới tính, chủng tộc, có thành kiến, phân biệt đối xử với một nhóm sắc tộc nào cũng như kích động sợ hãi và bạo lực;
-    đưa ra tuyên bố được đại đa số xem là trái đạo đức, dối trá, hoặc phản cảm, bao gồm những ví dụ về vi phạm Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Oriflame, hoặc quảng cáo, mời chào thông tin về ưu đãi từ đối thủ cạnh tranh của Oriflame;
-    chèn file hỏng, virus, nội dung hoặc đường link gây hại đến tính toàn vẹn, bảo mật và khả năng sử dụng bất kỳ trang web nào của Oriflame;
-    đưa ra tuyên bố không trung thực, hoặc phóng đại tuyên bố và sự đại diện hoặc đưa ra tuyên bố và thay mặt gây hiểu lầm cho Khách hàng tiềm năng hoặc Khách hàng VIP và bất kỳ bên thứ ba nào, dù có liên quan đến sản phẩm của Oriflame, cơ hội kinh doanh của Oriflame hoặc bản thân các bạn.
7.2     Quy định bảo mật thông tin
a)    Khi Khách hàng hoặc Khách hàng VIP được liên kết với các bạn, các bạn có thể xem được một số thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc Khách hàng VIP đó như tên, email, thông tin chi tiết đơn hàng, những thông tin này chỉ được truy cập khi có sự đồng thuận rõ ràng từ phía Khách hàng và Khách hàng VIP; và
b)    Chúng tôi muốn nhắc về trách nhiệm bảo mật nghiêm ngặt thông tin của Khách hàng hoặc Khách hàng VIP và bảo vệ chúng khỏi truy cập, công bố trái phép, mất mát hoặc hư hỏng;
c)    Chúng tôi muốn nhắc về sự giới hạn của các bạn về quyền sử dụng và xử lí thông tin cá nhân của Khách hàng và Khách hàng VIP chỉ dành riêng cho mục đích liên quan đến Chương trình PBS, như đã đề cập trong Điều khoản PBS. Việc sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng hoặc Khách hàng VIP cho bất kỳ mục đích nào khác đều được xem là trái phép và bị cấm;
d)    Chúng tôi muốn nhắc về sự đồng thuận của các bạn trong việc tuân thủ tất cả các yêu cầu của luật hiện hành liên quan đến thông tin cá nhân của Khách hàng và Khách hàng VIP;
e)    Chúng tôi muốn nhắc rằng sự bảo hộ cho quy định về thông tin cá nhân có bao gồm Điều khoản và điều kiện Nhà phân phối và Chính sách quyền riêng tư của Oriflame.

8.    QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Các bạn đồng ý rằng Oriflame và những người được Oriflame trao quyền hoặc ủy quyền có quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của Oriflame, trang web PBS và toàn bộ sản phẩm của Oriflame. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng, Các điều khoản và điều kiện này không cho phép các bạn có bất kỳ quyền nào với, hoặc trong, bằng sáng chế, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, bí mật kinh doanh, tên kinh doanh, nhãn hiệu (cho dù được đăng kí hoặc không), hoặc bất kỳ quyền nào khác hoặc những giấy phép thuộc về Oriflame. Toàn bộ những quyền như thế chỉ thuộc về Oriflame.

9.    NÂNG CẤP, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN
9.1    Oriflame nắm quyền tự động cập nhật, nâng cấp và tựu chung thay đổi bất kỳ trang web hoặc đường link PBS nào, gồm cả nội dung lẫn hình thức (“Nâng cấp”). Những Nâng cấp như thế có thể được áp dụng với thông tin sản phẩm, sản phẩm được quảng cáo hoặc tương tự.
9.2    Oriflame có thể gửi cảnh báo, thông báo, e-mail, thư tay và liên lạc với các bạn bằng bất kỳ phương thức thích hợp nào để thông tin về những Nâng cấp.
9.3    Những nâng cấp sẽ được cho là được chấp thuận nếu các bạn tiếp tục sử dụng công cụ của PBS và còn tham gia vào Chương trình PBS sau khi những Nâng cấp được thực hiện. Oriflame có toàn quyền quyết định nội dung và trình bày trên trang web của Oriflame và PBS. Giải pháp duy nhất của các bạn trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ Nâng cấp nào là ngưng tham gia vào Chương trình PBS và chấm dứt thỏa thuận này.

10.    HỦY THỎA THUẬN THAM GIA
10.1.    Chúng tôi có quyền đơn phương đánh giá sự tuân thủ theo Điều khoản PBS của các bạn vào bất kỳ lúc nào.
10.2.    Bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản PBS có thể dẫn đến việc hạn chế hoặc hủy bỏ, bao gồm hủy bỏ tức khắc, tư cách tham gia vào toàn bộ hoặc một số Chương trình PBS của các bạn.
10.3.    Bất kỳ vi phạm nào về Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức của Oriflame sẽ dẫn đến việc chấm dứt tức khắc tư cách tham gia vào toàn bộ hoặc một số Chương trình PBS của các bạn.
10.4.    Chúng tôi xem trọng vấn đề bảo vệ quyền riêng tư và người tiêu dùng. Bất kỳ vi phạm nào về quy định bảo mật thông tin và bảo vệ quyền riêng tư, cho dù xuất phát từ Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức, Chính sách quyền riêng tư hoặc từ luật hiện hành sẽ dẫn đến việc chấm dứt tức khắc tư cách tham gia vào toàn bộ hoặc một số Chương trình PBS của các bạn.
10.5.    Khi ngưng tham gia vào Chương trình PBS vì bất kỳ lí do gì, hoặc theo yêu cầu của chúng tôi, các bạn phải tiêu hủy toàn bộ tài liệu liên quan đến PBS và xóa những nội dung có chứa đường link đến PBS.
10.6.    Các bạn có thể hủy đăng ký PBS vào bất kỳ lúc nào bằng cách Các bạn có thể gửi e-mail tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

11.    SAI SÓT, CHỈNH SỬA VÀ HỖ TRỢ
11.1.    Mặc dù Oriflame cố gắng đưa nội dung chính xác và kịp thời nhất lên trang web của Oriflame và PBS nhưng không cam đoan rằng thông tin không bao giờ có sai sót. Lỗi nhập liệu hoặc lỗi kỹ thuật khác có thể khiến việc hiển thị thông tin không chính xác.
Chúng tôi có quyền chỉnh sửa những lỗi sai về nội dung hoặc văn phạm trên tảng web của Oriflame hoặc PBS, bao gồm giá cả và sự sẵn sàng của mặt hàng hoặc dịch vụ và sẽ không chịu trách nhiệm với những sai sót đó. Chúng tôi cũng sẽ cải thiện và/hoặc thay đổi chức năng, hoạt động hoặc nội dung của trang web của Oriflame và PBS bất kỳ lúc nào. Nếu các bạn thấy thông tin hoặc miêu tả nào sai, xin hay liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
11.2.    Oriflame KHÔNG bảo đảm tuyệt đối với chức năng của trang web của Oriflame, đường link PBS hoặc trang web PBS, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc ngụ ý bảo đảm khả năng buôn bán và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại nào, bao gồm khiếu nại về giảm doanh số bán hàng hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc từ hậu quả, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc các bạn sử dụng đường link PBS hoặc công cụ liên quan hoặc bất kỳ trang web siêu liên kết nào, ngay cả khi Oriflame đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.
11.3.    Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và duy trì việc sử dụng đường link PBS và sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn, nếu khả thi và trong giới hạn của chúng tôi, trong việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật có thể xảy khi dùng đường link PBS.

12.    GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.
12.1    Oriflame sẽ không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính khả dụng và thời gian hoạt động của Chương trình PBS và trang web của Oriflame bao gồm trang web PBS hoặc đảm bảo rằng chúng sẽ tạo ra bất kỳ mức doanh thu hoặc lợi ích nào đối với Nhà phân phối.
12.2    Chúng tôi nắm quyền đơn phương cập nhật và thay đổi những Điều khoản PBS này, bao gồm xóa bỏ, tạm ngừng hoặc thay đổi bất kỳ Chương trình PBS, đường link PBS và/hoặc trang web PBS hoặc thêm Chương trình PBS mới vào bất kỳ lúc nào. Mọi thay đổi hoặc cập nhật sẽ có hiệu lực vào thời điểm chúng được đưa ra trên trang web của chúng tôi www.oriflame.vn
12.3    Mọi thay đổi sẽ được xem như được đồng ý nếu các bạn vẫn tiếp tục tham gia vào Chương trình PBS sau khi chúng được thực hiện. Giải pháp duy nhất của các bạn trong trường hợp không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào là ngưng tham gia vào Chương trình PBS và chấm dứt thỏa thuận này.

13.       TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG.
Những Điều khoản PBS này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam.
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến những Điều khoản PBS này sẽ được giải quyết theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và các chính sách của Oriflame Việt Nam đã đăng ký với Cục Canh tranh và bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công thương.

14.       ĐIỀU KHOẢN KHÁC.
14.1    Các bạn không được quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao lại thỏa thuận này. Oriflame có toàn quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần của thỏa thuận này tới các bên có liên quan.
14.2    Oriflame không có trách nhiệm ngăn chặn việc quản trị viên của máy chủ chuyển tin nhắn/thông báo tới địa chỉ e-mail của các bạn hoặc có trách nhiệm với việc xóa bỏ hoặc ngăn chặn e-mail từ phần mềm được cài đặt trên máy tính hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào các bạn sử dụng.
14.3    Nếu bất kỳ Điều khoản PBS nào được xem là không hợp lệ, vô hiệu lực, hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được xem là có thể bỏ qua và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của bất kỳ Điều khoản PBS nào còn lại.
14.4    Việc từ bỏ bất kỳ Điều khoản PBS nào trong Các điều khoản và điều kiện này sẽ không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và ký bởi người được ủy quyền hợp pháp của Oriflame.
14.5    Mỗi điều khoản trong Điều khoản PBS này sẽ được xem là có thể áp dụng riêng biệt và còn giá trị ngay cả khi một hoặc nhiều điều khoản trong số đó được coi là không thể áp dụng hoặc thực thi trong bất kỳ thời điểm nào.
14.6    Những Điều khoản PBS này và bất kỳ điều khoản hoặc chính sách khác được sáp nhập vào bằng cách tham chiếu (gọi chung là “Chính sách”) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bạn và Oriflame về vấn đề này và thay thế toàn bộ những hợp đồng, thỏa thuận, thương lượng và thảo luận trước đó, dù bằng miệng hoặc bằng văn bản.

15.       ĐỊNH NGHĨA.
Những thuật ngữ được dùng trong Điều khoản PBS này có nghĩa như sau:
BP: Điểm Thưởng được tính theo giá trị mỗi sản phẩm riêng lẻ. Sản phẩm có giá cao sẽ thưởng nhiều Điểm hơn. Điểm thưởng được đùng để xác định tiến độ của bạn như là chức danh về tiêu chuẩn, mức độ hoạt động, vv…. BP là phép đo để đảm bảo rằng kế hoạch mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người và giúp bảo vệ khỏi sự biến động của thị trường về tiền tệ/giá cả.
BV: Khối lượng kinh doanh là giá trị thanh toán trên hóa đơn mua hàng và là cơ sở cho tất cả các khoản thu nhập của các bạn. Số tiền thưởng sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số BV theo Kế hoạch trả thưởng.
PBP: là tổng của toàn bộ BP mà các bạn và Khách hàng VIP của các bạn tích lũy được ở bất kỳ Catalogue nào.
Thưởng Khách hàng VIP: Là khoản bù đắp cho các dịch vụ giới thiệu được cung cấp cho Nhà phân phối theo Kế hoạch trả thưởng liên quan đến doanh số bán hàng từ Oriflame cho Khách hàng VIP của họ
Khách hàng trực tuyến: bất kỳ Khách hàng tiềm năng, Khách hàng hoặc Khách hàng VIP
Giá trị khác: là tổng giá trị mua hàng được chấp thuận của một Khách hàng hoặc Khách hàng VIP
Nội dung: là nội dung hoặc truyền thông được tạo và công bố bởi các bạn ở bất kỳ đâu bao gồm trên trang web, blog, web chat và mạng xã hội.
Khách hàng: một người đã hoàn thành đăng ký làm khách hàng với Oriflame và mua sản phẩm của Oriflame từ trang web PBS của các bạn nhưng không đăng ký làm Khách hàng VIP.
Cookie Khách hàng PBS: là cookie dữ liệu được lưu trữ bởi Oriflame trên máy tính hoặc thiết bị điện tử khác của một Khách hàng tiềm năng sau khi họ vào một đường link PBS. Cookie Khách hàng PBS được tự động xóa nếu Khách hàng tiềm năng đăng ký trở thành Khách hàng PBS hoặc sau tối đa 30 ngày.
Đường link PBS: là một giao thức truyền tải siêu văn bản độc nhất (link đến trang web) do Oriflame cung cấp cho các bạn mà khi một Khách hàng tiềm năng nhấp vào sẽ xác định rằng Khách hàng tiềm năng đó truy cập trang web của Oriflame thông qua đường link PBS của chính các bạn.
Trang web PBS: là một trang trên web của Oriflame được xem bởi Khách hàng tiềm năng, Khách hàng của các bạn và Khác hàng VIP.
Chương trình PBS: là chương trình bán hàng quản lý bởi Oriflame mà bạn có thể đăng ký nhận lợi ích theo điều kiện chương trình.
Khách hàng tiềm năng: một người ghé qua trang web của Oriflame nhưng không hoàn thành thủ tục đăng ký khách hàng với Oriflame.
Mua hàng thành công: một lần Mua hàng thành công là lần mua hàng bởi Khách hàng của các bạn hoặc Khách hàng VIP trực tiếp từ Oriflame được Oriflame xác nhận là đạt. Oriflame có quyền đơn phương xác định lần mua hàng từ Khách hàng của các bạn hoặc Khách hàng VIP có được tính là thành công hay không
Khách hàng VIP: một người đã đăng ký miễn phí với ý định mua hàng trực tuyến từ Oriflame và đăng ký làm Khách hàng VIP.
Kỳ Catalogue: khoảng thời gian được ghi trên bìa mỗi catalogue của Oriflame trong đó các ưu đãi từ kỳ Catalogue nhất định có hiệu lực.

THÔNG TIN LIÊN LẠC
Nếu các bạn có thắc mắc về trang web của Oriflame hoặc những Điều khoản PBS này, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng để được giải đáp
Qua tổng đài:
•    Tại Hà Nội: 0901309259
•    Tại TP Hồ Chí Minh: 0909336329
•    Tại Đà Nẵng:  0909330829
•    Tại Cần Thơ: 0901375459
Qua email:
•    Tại Hà Nội: hotlinehn@oriflame.com
•    Tại TP Hồ Chí Minh: hotlinehcm@oriflame.com
•    Tại Đà Nẵng:  hotlinedn@oriflame.com
•    Tại Cần Thơ: hotlinect@oriflame.com

Bằng việc mở Gian hàng cá nhân này, các bạn xác nhận rằng đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện nêu trên bằng ý chí và nguyện vọng của bản thân mà không bị ảnh hưởng hoặc bị ép buộc từ bất kỳ người nào khác.