CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam luôn xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành www.oriflame.vn, Oriflame Việt Nam cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây chỉ ra các loại thông tin thu thập, mục đích sử dụng và cách thức Oriflame Việt Nam thực hiện việc bảo mật. Chính sách này còn đưa ra hướng dẫn cho Bạn trong việc quyết định loại thông tin cung cấp, cách thức thay đổi thông tin đồng thời đưa ra những cảnh báo cần thiết cho Bạn khi truy cập Trang Web. Bằng việc truy cập vào www.oriflame.vn, Bạn đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này và đảm bảo các dữ liệu Bạn cung cấp là hoàn toàn đầy đủ và chính xác.

Thông tin thu thập

Theo quy định pháp luật, khi Bạn đăng ký trở thành Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp với Oriflame Việt Nam, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

Mục đích và Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Bạn

Mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ

Ngoài những mục đích đề cập trên, Oriflame Việt Nam cũng có thể thu thập thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

Tổ chức thu thập và Lưu trữ thông tin

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam – chủ sở hữu của www.oriflame.vn – là tổ chức thu thập thông tin được mô tả trong tài liệu này. Chi tiết của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam như sau:

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam

Mã số thuế: 0302934253

Địa chỉ trụ sở chính: Số 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 028 38450452

Fax: (+84) 028 38458024

Email: online@oriflame.com.vn

Website: www.oriflame.vn

Facebook: http://www.facebook.com/oriflamevn

Các thông tin do Bạn cung cấp sẽ được lưu trữ tại hệ thống máy chủ của Oriflame Việt Nam trong một thời gian phù hợp với quy định của pháp luật hoặc trong khoảng thời gian còn đáp ứng được mục đích và phạm vi sử dụng được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng.

Hướng dẫn quản lý thông tin cá nhân

Khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về thông tin mà Oriflame Việt Nam đã cam kết theo Chính sách này. Trang Web www.oriflame.vn có các công cụ hỗ trợ đơn giản giúp Bạn quản lý thông tin cá nhân. Khi chọn chức năng “Thiết lập hồ sơ cá nhân”, Bạn có thể truy cập vào dữ liệu thông tin của mình để tự điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện thông tin được lưu trữ trên website. Bạn cũng có thể yêu cầu Oriflame Việt Nam chỉnh sửa thông tin của mình, bao gồm cả việc thay đổi địa chỉ giao hàng cho một đơn hàng nhất định bằng cách liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi tại ĐÂY Để bảo mật tốt nhất thông tin cá nhân của Bạn, Bạn vui lòng tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập dịch vụ của Oriflame Việt Nam. Bên cạnh đó, Bạn vui lòng cẩn trọng tuyệt đối trong việc giữ bí mật thông tin cá nhân của mình và phối hợp với Oriflame Việt Nam ngay khi phát hiện có dấu hiệu truy cập trái phép hoặc dấu hiệu bất thường đối với tài khoản của Bạn. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Oriflame Việt Nam dù cho một phần hay toàn bộ) nếu thông tin Bạn cung cấp cho Oriflame Việt Nam là không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện dịch vụ của Bạn bị gián đoạn, không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật, đường truyền, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

Ngoài ra, Oriflame Việt Nam không chấp nhận việc Bạn sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống, làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của dịch vụ, giao diện, các tính năng hiện hữu website. Oriflame Việt Nam cấm việc truyền bá, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại www.oriflame.vn

Bạn phải tuân thủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo việc bảo mật được thực hiện hiệu quả. Oriflame Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại, mất mát phát sinh từ việc Bạn không tuân thủ các quy tắc bảo mật. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cam kết bảo mật thông tin

Trừ khi pháp luật yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch, Oriflame Việt Nam cam kết:

Oriflame Việt Nam thực hiện những bước hợp lý và những biện pháp quản lý hay kỹ thuật cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn luôn chính xác, kịp thời và an toàn. Tuy nhiên việc truyền dữ liệu qua Internet không thể được đảm bảo an toàn 100%, nên mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắc rằng thông tin mà Bạn cung cấp cho Oriflame Việt Nam sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thiệt hại mà bạn hoặc bất kỳ người nào có thể gặp phải do sự cố ý vi phạm thông tin bảo mật liên quan đến việc sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ những thông tin mà bạn đã cung cấp cho Trang Web. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Oriflame Việt Nam khuyến nghị bạn không tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp của Oriflame Việt Nam.