Beauty Edit

Biến Hóa Vẻ Ngoài Với Hairx Stylesmart

Xem bài viết
Video

Bạn chọn kiểu tóc nào?

Xem video
Hiển thị 7 của 7 sản phẩm

 

 

The secret’s in the name – it gives hair a “flexible” yet long-lasting 24hr hold. It’s hair that moves. Hair that’s styled, yet still supremely soft. Hair that’s still brushable. It’s haircare gone high-tech, and it’s going to change your hair styling routine.