Nước hoa Magnetista

Mở khóa sức mạnh cuốn hút

Xem video

Sự hấp dẫn ở góc nhìn khoa học

Xem chi tiết

Chúng tôi đã mời hai chuyên gia về nước hoa để phát triển Magnetista, cùng với họ là các nhà khoa học thần kinh để giúp đảm bảo sức hút của nước hoa đối với phái. Thành phần chủ đạo là hoa Lạc Tiên - loài hoa nổi tiếng với tác dụng kích thích các giác quan.