Lưu giữ và tái tạo mùi hương một cách có trách nhiệm

Được chế tạo bằng các công nghệ hương thơm tiên tiến và được cấp bằng sáng chế có trách nhiệm, những mùi hương sáng tạo này đưa công nghệ hương thơm lên một tầm cao mới. Với công nghệ Scent.Trap® và Pure.Scent®, một nhóm chuyên gia và nhà sáng chế nước hoa đa văn hóa đã lưu giữ được mùi hương của thực vật sống mà không phá hủy hay di dời nó khỏi tự nhiên - tạo ra những mùi hương độc đáo và duy nhất.