Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Hồ sơ và các biểu mẫu
  4. Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn đăng ký tham gia làm Nhà Phân Phối hoặc Khách hàng VIP ở đâu?

Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn đăng ký tham gia làm Nhà Phân Phối hoặc Khách hàng VIP ở đâu?

Oriflame cung cấp biểu mẫu đăng ký trực tuyến dành cho Nhà Phân Phối hoặc Khách hàng VIP trên website www.oriflame.vn. Bạn có thể truy cập biểu mẫu tại đây: