Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Sự khác biệt giữa Nhà Phân Phối và Khách Hàng Vip là gì?

Sự khác biệt giữa Nhà Phân Phối và Khách Hàng Vip là gì?

Bạn đang phân vân chưa biết nên đăng ký trở thành Nhà Phân Phối hay Khách hàng VIP của Oriflame? Để hiểu được sự khác biệt giữa Nhà Phân Phối và Khách hàng VIP, hãy cùng tham khảo thông tin tại đây.