Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Thông tin của tôi có được bảo mật hay không?

Công ty TNHH Oriflame Việt Nam luôn xem trọng việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan. Khi tiến hành kinh doanh và vận hành trang www.oriflame.vn, Oriflame Việt Nam cam kết tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư của các cá nhân và thực hiện các biện pháp bảo mật hiệu quả nhất để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Để hiểu rõ thêm về Chính sách bảo mật của Oriflame, bạn có thể tham khảo Chính sách bảo mật