CHÍNH SÁCH THẺ QUÀ TẶNG ĐIỆN TỬ
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chính sách thẻ quà tặng điện tử (“Chính sách”), cùng với bất kỳ và toàn bộ các tài liệu được đề cập đến trong Bản Điều khoản & Điều kiện quy định các quy tắc, nguyên tắc của Oriflame, cùng với các quyền & nghĩa vụ của Nhà Phân Phối, khách hàng và sau khi được Người mua đồng ý, sẽ trở thành một thỏa thuận ràng buộc giữa Công ty TNHH Oriflame Việt Nam, còn được gọi là (“Người bán”, “Oriflame”) và Người mua còn được gọi là (“Nhà Phân Phối”, “Khách hàng”). Do đó, Oriflame khuyến khích Người mua nên in hoặc lưu và giữ lại một bản sao của Chính sách này.

Oriflame bảo lưu quyền sửa đổi nội dung Chính sách bất kỳ lúc nào. Thông tin về ngày cập nhật mới nhất được ghi rõ tại cuối Chính sách. Oriflame sẽ thông báo cho Người mua về các thay đổi trên theo quy định của Chính sách. Người mua có trách nhiệm tự cập nhật các thay đổi liên quan.

CÁC ĐỊNH NGHĨA:
Quy định/Điều khoản và Điều kiện: là các quy định, chính sách về Thẻ Quà tặng Điện tử;
Người bán/Oriflame: là Công ty TNHH Oriflame Việt Nam, có địa chỉ đăng ký tại 100-102 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302934253.
Cửa hàng trực tuyến hoặc Trang web/Nền tảng: một nền tảng giao dịch trực tuyến do Người bán điều hành tại trang web www.oriflame.vn
Thẻ quà tặng điện tử: là Phiếu quà tặng điện tử (“Thẻ quà tặng”) được cấp cho người mua, cho phép Người thụ hưởng mua Hàng hóa được cung cấp trong Cửa hàng trực tuyến trên cơ sở số tiền tối đa tương ứng với giá trị danh nghĩa của Thẻ, có mã số nhận diện độc nhất;
Người mua: là Người mua Thẻ quà tặng điện tử từ Người bán để đổi lấy việc chuyển tiền;
Người thụ hưởng: là Người mua hoặc người đang nắm giữ Thẻ Quà tặng Điện tử để sử dụng;
Hàng hóa/Sản phẩm: là các mặt hàng được Người bán chào bán trên trang web www.oriflame.vn

1)    Quy định chung
•    Chính sách này xác định các điều kiện chung cho việc mua và sử dụng Thẻ quà tặng điện tử. Bằng cách mua và sử dụng Thẻ, Người mua và Người thụ hưởng xác nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận toàn bộ Chính sách.
•    Thẻ quà tặng điện tử chỉ có thể được mua hàng và đổi trực tuyến thông qua Cửa hàng trực tuyến hoặc trang web www.oriflame.vn bởi Nhà Phân phối/Khách hàng VIP đã đăng ký.
•    Thẻ Quà tặng Điện tử chỉ có thể được đổi trong Thời hạn Hiệu lực (được xác định bên dưới) để mua Sản phẩm do Người bán bán trên Cửa hàng Trực tuyến hoặc trang web của Người bán và không được sử dụng để mua phiếu thưởng khác hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác của bên thứ ba trên trang web của bên thứ ba.
•    Mua Thẻ quà tặng điện tử có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc các phương thức khác được cung cấp trong phần Thanh toán tại thông tin Hỗ trợ khách hàng có sẵn trên trang web www.oriflame.vn
•    Thẻ được mua theo ưng thuận mua bán đổi lấy số tiền nhận được từ Người mua. Việc thanh toán Thẻ quà tặng điện tử được mua trên trang web chỉ có thể được thực hiện bằng dịch vụ thanh toán có sẵn trong Cửa hàng trực tuyến.
•    Thẻ quà tặng chỉ có thể được sử dụng trong Cửa hàng trực tuyến. Thẻ có thể được sử dụng để thanh toán toàn bộ hoặc một phần Hàng hóa. Nếu số dư trong Thẻ nhỏ hơn giá trị Hàng hóa mua, Người mua có thể lựa chọn phương thức thanh toán bổ sung phần thiếu hụt để hoàn tất giao dịch.
•    Thẻ chỉ có thể được sử dụng một lần – vì vậy nếu giao dịch mua hàng được thanh toán bằng Thẻ có giá trị thấp hơn giá trị Thẻ thì số tiền còn lại trên Thẻ sẽ không còn hiệu lực cho các giao dịch lần sau. Xác nhận mua hàng sẽ luôn có thông tin về số dư hiện tại của Thẻ. Người thụ hưởng có thể kiểm tra số dư hiện tại bằng cách liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng tại trang web www.oriflame.vn. Thẻ có sẵn các mệnh giá được quy định trên Cửa hàng Trực tuyến hoặc trang web và có thể được Oriflame tùy ý sửa đổi tùy từng thời điểm.
•    Việc kích hoạt Thẻ quà tặng điện tử diễn ra ngay vào thời điểm Người mua thanh toán Thẻ.
•    Thẻ quà tặng có giá trị và hoạt động trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày mua (Thời hạn hiệu lực). Sau Thời hạn hiệu lực, Thẻ quà tặng không thể được sử dụng và mọi số dư còn lại trên Thẻ sẽ được hoàn trả vào tài khoản trả trước của Người mua.
•    Thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt toàn bộ hoặc một phần trong mọi trường hợp.
•    Người thụ hưởng có thể thanh toán bằng Thẻ quà tặng cho tất cả giá trị của Hàng hóa (bao gồm Thuế GTGT hoặc bất kỳ loại thuế bán hàng hiện hành khác) và chi phí vận chuyển.
•    Việc mua Thẻ quà tặng sẽ được xác nhận qua email Xác nhận Đơn hàng. Chi tiết Thẻ quà tặng (giá trị và hiệu lực) sẽ hiển thị trên "Màn hình quản lý Thẻ quà tặng" sau khi Người mua hoàn tất thanh toán Thẻ quà tặng.
•    Sau khi đơn hàng có Thẻ quà tặng điện tử được thanh toán, Oriflame sẽ gửi email xác nhận. Chi tiết Thẻ quà tặng điện tử (mã số nhận diện độc nhất và Thời hạn hiệu lực) sẽ hiển thị trên trang Thẻ quà tặng trong hồ sơ Người mua.

2)    Quy định sử dụng Thẻ quà tặng
•    Người thụ hưởng dùng Thẻ quà tặng để mua Hàng hóa trên trang web và thực hiện thanh toán bằng cách sử dụng mã số nhận diện độc nhất trên Thẻ quà tặng để quy đổi.
•    Khi đổi Thẻ quà tặng từ việc mua Hàng hóa, giá trị danh nghĩa của Thẻ quà tặng sẽ bị giảm theo giá phải trả cho Hàng hóa mà Người thụ hưởng đã mua.
•    Trong trường hợp giá trị của Hàng hóa đã mua cao hơn mệnh giá hiện tại của Thẻ quà tặng, Người thụ hưởng có nghĩa vụ thanh toán bổ sung phần chênh lệch giữa giá của Hàng hóa và giá trị của Thẻ quà tặng bằng phương thức thanh toán được thực hiện thông qua các phương thức khả dụng được cung cấp trong phần Thanh toán tại mục Hỗ trợ khách hàng có sẵn trên trang web www.oriflame.vn
•    Thẻ quà tặng chỉ được sử dụng một lần. Khi đổi Thẻ quà tặng, Người thụ hưởng sẽ không được nhận phần còn lại bằng tiền mặt nếu giá trị của Hàng hóa đã mua thấp hơn mệnh giá hiện tại của Thẻ quà tặng.
•    Bất kỳ việc hủy bỏ đơn đặt hàng hoặc trả lại Hàng hóa đã thanh toán bằng Thẻ quà tặng được quy định bởi Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung của Người bán được tìm thấy tại trang web www.oriflame.vn. Giá trị hàng hóa đổi trả sẽ được hoàn vào tài khoản trả trước của Người thụ hưởng.
•    Có thể sử dụng nhiều Thẻ quà tặng để thanh toán cho một đơn hàng.
•    Người bán có quyền từ chối chấp nhậnThẻ quà tặng trong trường hợp:
     - Hết thời hạn hiệu lực của Thẻ quà tặng
     - Tiền trên Thẻ quà tặng không đủ để thanh toán,
     - Nghi ngờ về tính không trung thực của việc sử dụng Thẻ quà tặng,
     - Không thể sử dụng Thẻ quà tặng về mặt kỹ thuật (đặc biệt là nếu không thể kết nối với hệ thống CNTT của Người bán), Người bán sẽ đổi Thẻ quà tặng ngay sau khi trở ngại về hệ thống được giải quyết mà Thẻ quà tặng vẫn không sử dụng được.
     - Trong trường hợp Người thụ hưởng có hành động vi phạm các điều khoản của Chính sách hoặc nếu Người thụ hưởng thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm loại bỏ các biện pháp bảo mật do Người bán áp dụng hoặc bao gồm việc làm sai lệch dữ liệu. Trong trường hợp này, Người bán có quyền từ chối chấp nhận Thẻ quà tặng và khóa tài khoản của Người thụ hưởng trên hệ thống.
•    Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung do Người bán thiết lập và các bảo đảm để thực hiện các giao dịch mua hàng bằng Thẻ quà tặng hoàn toàn có hiệu lực cùng với Chính sách này.

3. Quy định mua và đổi Thẻ quà tặng dành cho Nhà Phân Phối và Khách hàng VIP
•    Điểm BP/BV không áp dụng hoặc ghi nhận cho Nhà Phân Phối tại thời điểm mua Thẻ quà tặng.
•    Sau khi Thẻ quà tặng điện tử được phát hành, Người mua có thể tìm thấy thông tin của Thẻ trên Trang Cá Nhân sau khi đăng nhập, Mục “Thẻ quà tặng điện tử” với thông tin về ngày mua, số Thẻ duy nhất, hạn mức thẻ, thời hạn hiệu lực Thẻ).
•    Thẻ quà tặng có thể được chia sẻ với Người thụ hưởng thông qua danh sách chia sẻ hoặc bất kỳ cách nào khác mà Người thụ hưởng có thể biết. Thẻ quà tặng có thể được tiếp tục chuyển nhượng cho Người thụ hưởng kế tiếp nhưng không thể bán lại. Người chuyển nhượng luôn có trách nhiệm thông báo các Điều khoản và Điều kiện của Chính sách này cho người nhận và đảm bảo rằng các Điều khoản và Điều kiện này được tuân thủ nghiêm ngặt.
•    Người thụ hưởng khi đăng ký sử dụng Thẻ quà tặng với tư cách là Khách hàng VIP mới hoặc Nhà phân phối mới của Oriflame sẽ được xếp cho hệ thống tuyến dưới của Người mua như quy định trong Kế hoạch trả thưởng. Việc sử dụng Thẻ quà tặng của Người thụ hưởng phải theo đúng hệ thống của người bảo trợ hoặc chọn đúng mã số người bảo trợ của Người mua khi đăng ký làm Nhà Phân phối mới hoặc Khách hàng VIP mới. Nếu không chọn được người bảo trợ theo đúng hệ thống, Người thụ hưởng sẽ được xếp vào tuyến dưới khác theo chỉ định của Oriflame.
•    Người thụ hưởng muốn đăng ký làm Nhà Phân phối hoặc Khách hàng VIP cần có đủ điều kiện để hoạt động theo Quy tắc hoạt động và Kế hoạch trả thưởng hoặc các điều khoản và điều kiện của Khách hàng VIP, tại thời điểm mua Sản phẩm bằng thẻ Quà tặng điện tử.
•    Thẻ quà tặng dễ dàng đổi bằng cách nhập Mã thẻ quà tặng vào trường hiển thị trên trang “thẻ mua sắm của tôi” trên Nền tảng và nhấn “Kích hoạt”. Lưu ý là Thẻ quà tặng chỉ có thể được đổi thông qua mã Thẻ quà tặng duy nhất bởi Nhà phân phối/Khách hàng VIP đã đăng ký với Công ty.
•    Thẻ quà tặng có thể được dùng để tự đặt hàng bởi Người mua hoặc làm quà tặng cho người thụ hưởng.
•    Thẻ quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt hoặc ghi nợ, không sử dụng lại hoặc nạp tiền.
•    Người mua Thẻ quà tặng có thể tra cứu được Người thụ hưởng nào đã sử dụng Thẻ quà tặng.

4. Trách nhiệm và Khiếu nại
•    Người bán không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thẻ kể từ thời điểm Thẻ được cung cấp cho Người mua, đặc biệt là đối với các trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc trộm cắp. Người mua hoặc Người thụ hưởng cũng sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Người bán về việc để mất hoặc bị người khác sử dụng mã Thẻ quà tặng duy nhất. Người bán cũng không chịu trách nhiệm về việc bên thứ ba sử dụng Thẻ quà tặng.
•    Người bán thực hiện các biện pháp tiên tiến nhất để ngăn chặn gian lận liên quan đến Thẻ quà tặng. Tuy nhiên, Người bán sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, ngoại trừ sơ suất nghiêm trọng đã được chứng minh, đối với những thiệt hại do sự xâm nhập hoặc những thay đổi gian lận được đưa vào Trang web bởi các bên thứ ba trái phép.
•    Người bán không thể đảm bảo hoạt động liên tục của Trang web và không chịu trách nhiệm về việc Trang web không khả dụng, tạm ngưng hoặc trục trặc, đặc biệt là trong quá trình bảo trì, cập nhật, hỏng hóc hoặc sự cố liên quan đến Internet.
•    Mọi khiếu nại liên quan đến hoạt động của Thẻ quà tặng, bao gồm cả việc phát hành và sử dụng Thẻ, sẽ được Người bán xem xét trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Người thụ hưởng gửi văn bản khiếu nại. Khiếu nại có thể được gửi trực tiếp đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng tại trang web www.oriflame.vn
•    Oriflame không chịu trách nhiệm nếu Thẻ quà tặng bị sử dụng trái phép. Người mua Thẻ quà tặng đồng ý và thừa nhận rằng họ sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mã Thẻ quà tặng được cung cấp để đổi Thẻ quà tặng.
•    Oriflame không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với (a) Thẻ quà tặng, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể; hoặc (b) các dịch vụ và Sản phẩm được cung cấp cho người mua hoặc ngưới thụ hưởng theo các Chính sách này, không bị gián đoạn, sai sót, lỗi, vi rút hoặc sự cố bảo mật. Trong trường hợp Thẻ quà tặng không hoạt động, biện pháp khắc phục duy nhất sẽ là phát hành một Thẻ quà tặng khác có cùng giá trị tùy quyết định của người bán.
•    Bất kể nội dung nào có trong các Chính sách này, Oriflame sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý gián tiếp hoặc do hậu quả nào liên quan đến việc phát hành, mua hoặc quy đổi Thẻ quà tặng hoặc bất kỳ điều khoản nào điều chỉnh tương tự. Hơn nữa, trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Oriflame theo các Quy định này sẽ không vượt quá giá trị của Thẻ quà tặng liên quan.

5. Hoàn tiền/Trả lại/Hủy
•    Thẻ quà tặng chưa sử dụng sẽ được hoàn lại vào tài khoản trả trước của Người mua khi hết Thời hạn hiệu lực.
•    Khi Người mua chấm dứt hoạt động, sau khi Người bán xác minh giá trị hợp lệ còn lại của Thẻ quà tặng, giá trị của Thẻ quà tặng chưa sử dụng sẽ được hoàn trả cho Người mua theo quy trình trả lại, mua lại sản phẩm được quy định tại Quy tắc hoạt động. Theo đó Thẻ quà tặng sẽ bị vô hiệu ngay lập tức.

6. Dữ liệu cá nhân
•    Người bán là người kiểm soát dữ liệu cá nhân được gửi liên quan đến việc mua hoặc sử dụng Thẻ quà tặng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trên cơ sở trình bày trong Chính sách quyền riêng tư của Oriflame.

7. Điều khoản cuối cùng
•    Nội dung của các Chính sách này có sẵn trên trang web Tại Đây
•    Việc phát hành Thẻ quà tặng không cấu thành việc bán hàng chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (như thuế GTGT) theo định nghĩa của luật thuế hiện hành.
•    Luật áp dụng cho các tranh chấp phát sinh từ Chính sách này và để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến các quy định này là luật quốc gia của Bên bán. Những tranh chấp này sẽ được xét xử bởi tòa án có thẩm quyền tại địa phương.
•    Oriflame có quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần đưa ra lý do về việc thay đổi chẵn hạn như đình chỉ hoặc chấm dứt việc triển khai Thẻ quà tặng
•    Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2023.
•    Các điều kiện được nêu trong Chính sách này bổ sung cho các điều khoản, điều kiện và chính sách khác mà Nhà phân phối/Khách hàng VIP đồng ý bằng cách đăng ký với Oriflame (“Điều khoản”). Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các Chính sách và Điều khoản này, Chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
•    Vào bất kỳ thời điểm nào, Oriflame có thể tùy ý ngừng cung cấp Thẻ quà tặng, tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng đến các Thẻ quà tặng đã được phát hành trước ngày ngừng cung cấp.
•    Mọi thắc mắc hoặc chi tiết liên quan đến Thẻ quà tặng, vui lòng gọi cho Trung tâm hỗ trợ khách hàng theo số điện thoại hoặc Zalo:
-    Tại Hà Nội: 0901309259
-    Tại TP Hồ Chí Minh: 0909336329
-    Tại Đà Nẵng:  0909330829
-    Tại Cần Thơ: 0907361883