Clean Beauty có ý nghĩa gì với chúng ta?

Gần đây, bạn có thể nghe rất nhiều về “clean beauty” (hay còn được hiểu là sản phẩm làm đẹp sạch), nhưng ý nghĩa của nó thực sự khác nhau tùy thuộc vào người bạn đang trò chuyện. Đối với chúng tôi, đó là tất cả về việc tạo ra các sản phẩm hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm!

img-1.jpg

Tại Oriflame, phương pháp tiếp cận cân bằng theo Vẻ đẹp từ Thụy Điển của chúng tôi là câu trả lời cho “clean beauty” - nơi mọi sản phẩm được chúng tôi phát triển, đều hoạt động hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Từ cách chúng tôi thiết kế, đến cách chúng tôi hình thành và tạo ra các sản phẩm làm đẹp của mình, phương pháp tiếp cận cân bằng theo Vẻ đẹp từ Thụy Điển là cốt lõi trong triết lý phát triển sản phẩm của chúng tôi.

Trên thực tế, bởi vì chúng tôi đến từ Thụy Điển, chúng tôi tin rắng sự thấu hiểu và đáp ứng những sản phẩm nhu cầu làm đẹp cho bạn cũng góp phầb tác động đến hành tinh của chúng ta. Điều này thể hiện rõ ràng trong sự lựa chọn nguồn nguyên liệu của chúng tôi, cách chúng tôi hình thành, sản xuất và phân phối sản phẩm của mình, và thậm chí trong việc kiểm soát tác động môi trường tổng thể của thành phẩm cuối cùng.

img-2.jpg 

Chúng tôi thực hiện một cách tiếp cận cân bằng khi tạo ra các công thức của mình, đảm bảo rằng mỗi và mọi thành phần đều mang lại lợi ích cho sản phẩm và cho bạn. Chúng tôi tin rằng những thành phần chúng tôi không thêm vào công thức cũng quan trọng như những thành phần mà chúng tôi bổ sung. Chúng tôi luôn cân nhắc đến sức khỏe và sự an toàn của bạn, cũng như tác động đến môi trường và các mối quan tâm về đạo đức khi lựa chọn các thành phần nguyên liệu. Với phương pháp tiếp cận cân bằng theo Vẻ đẹp từ Thụy Điển, chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm Hiệu quả, An toàn và Có trách nhiệm:

Hiệu quả - luôn thực hiện và cung cấp những gì sản phẩm hứa

An toàn - tác động hài hòa cho cả cơ thể, làn da và tâm trí của bạn

Có trách nhiệm tôn trọng hành tinh và xã hội nói chung của chúng ta

Xu hướng làm đẹp đến rồi đi, nhưng phương pháp tiếp cận cân bằng theo Vẻ đẹp từ Thụy Điển của chúng tôi ở đây vẫn luôn tồn tại. Vẻ đẹp mang tính hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm không phải là xu hướng. Đối với chúng tôi, đó chỉ đơn giản là cách chúng tôi tạo ra sản phẩm của mình.