Video Hướng Dẫn: Thể Dục Buổi Tối

Công việc và trách nhiệm gia đình đôi khi sẽ khiến bạn không có thời gian và động lực để tập thể dục. Tin vui cho bạn: chúng tôi đã biên soạn cho bạn một bài tập thể dục có thể tập bất cứ đâu và bất cứ khi nào, kể cả khi bạn đang ngồi xem TV vào buổi tối. Bạn có thể chọn loại bài tập và độ dài bài tập tùy theo ý thích của bạn.

Bài viết từ: Hình ảnh từ: John Buddee / Crosby