Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
Chính sách chung áp dụng đối với Nhà Phân Phối Oriflame

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

 

Giới thiệu

Chào mừng Bạn đến với www.oriflame.vn.

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ những Điều Khoản Sử Dụng này một cách cẩn thận.

Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều Khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

 

Khái niệm

 

Đăng ký tham gia và Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp của Bạn

Khi tham quan và tìm hiểu sản phẩm trên Trang Web, Bạn có thể chọn lựa các sản phẩm mà không cần phải đăng ký trở thành Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp. Bạn chỉ có thể mua sản phẩm sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký trở thành Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp quy định của Công ty.

Bạn có thể theo đường dẫn này để đăng ký. Bạn phải đọc và chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng để hoàn thành quá trình đăng ký. Chúng tôi khuyến nghị Bạn giữ gìn mật khẩu cẩn trọng và không tiết lộ với những người khác. Bạn vui lòng ngay lập tức thông báo cho Oriflame Việt Nam khi nhận thấy các dấu hiệu truy cập trái phép vào tài khoản của Bạn.

Tài khoản được cấp cho Bạn chỉ nhằm mục đích mua bán theo phương thức đa cấp trên Trang Web. Các thông tin cung cấp khi đăng ký phải có thật và chính xác trong mọi khía cạnh theo quy định pháp luật và bán hàng đa cấp. Chúng tôi đề nghị Bạn nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân khi có sự thay đổi. Bạn cũng có thể yêu cầu Oriflame Việt Nam giúp đỡ Bạn thay đổi các thông tin cá nhân có liên quan này bằng việc trao đổi với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng Oriflame Việt Nam.

Oriflame Việt Nam có quyền từ chối đơn hàng hoặc từ chối giao hàng khi phát hiện thông tin Bạn cung cấp không đúng và Chúng tôi sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra từ việc Bạn không tuân thủ quy định này.

Chính sách bảo mật

Thu thập thông tin

Việc Bạn đồng ý đăng ký một tài khoản trên www.oriflame.vn cũng có nghĩa là Bạn đồng ý chuyển và lưu trữ dữ liệu cá nhân trên các máy chủ của Oriflame Việt Nam. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân dưới đây, bao gồm:

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của Oriflame Việt Nam trong việc thu thập thông tin cá nhân là để vận hành quy trình mua bán dựa trên đơn hàng của Bạn một cách an toàn và hiệu quả. Với sự đồng ý trước của Bạn, các thông tin này cũng có thể được Oriflame Việt Nam sử dụng để:

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định phù hợp với quy định của pháp luật. Oriflame Việt Nam cam kết sử dụng các thông tin này cho các mục đích đã nêu bên trên và các mục đích khác đã được Bạn đồng ý trước khi sử dụng. Oriflame Việt Nam sẽ không sử dụng hay tiết lộ chúng cho bất kì bên thứ ba nào với mục đích thương mại hoặc mục đích phạm pháp nào khác.

Oriflame Việt Nam có thể phải tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào khác của Bạn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc thanh tra, điều tra, cáo buộc hoạt động bất hợp pháp hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có khả năng khiến Oriflame Việt Nam hoặc Bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, thông tin cá nhân, thông tin về giao dịch hoặc bất kỳ hoạt động nào khác của Bạn cũng có thể được Oriflame tiết lộ cho các đối tác kinh doanh khác, nếu Oriflame Việt Nam có kế hoạch hợp nhất hoặc được mua lại bởi chính đối tác kinh doanh ấy (Nếu sự kết hợp như vậy xảy ra, Oriflame Việt Nam sẽ yêu cầu thực thể kết hợp mới tuân thủ theo chính sách bảo mật này với sự tôn trọng dữ liệu cá nhân của Bạn).

Tuyên bố và đảm bảo

Oriflame Việt Nam cam kết rằng:

  1. Oriflame Việt Nam là một công ty được thành lập và tồn tại hợp pháp và có đầy đủ năng lực và quyền hạn để thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và trên website www.oriflame.vn;
  2. Oriflame Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc kinh doanh các loại hàng hóa trưng bày trên Trang Web, đặc biệt là các quy định liên quan đến mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, kinh doanh theo phương thức đa cấp, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; và
  3. Oriflame Việt Nam chịu trách nhiệm đối với sản phẩm của mình, đặc biệt là hàng hóa có khiếm khuyết về nguồn gốc, quy cách, chất lượng không phù hợp với các tiêu chí đã công bố. Oriflame Việt Nam có chính sách đổi trả hàng cho các sản phẩm đã mua nhưng không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên Trang Web hoặc do lỗi trong quá trình giao dịch; và
  4. Oriflame Việt Nam tuân thủ và đảm bảo toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của Người Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp theo quy định của pháp luật. Các thông tin, chính sách về hoạt động bán hàng đa cấp của Oriflame Việt Nam được cập nhật thường xuyên tại ĐÂY

Miễn trừ trách nhiệm

Khi Bạn đồng ý sử dụng website này, Bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

Oriflame Việt Nam không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của Bạn, tuy nhiên Oriflame Việt Nam cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi Bạn sử dụng những tài nguyên từ website, Bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của Bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Oriflame Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Oriflame Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho Oriflame Việt Nam.

Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

Website của Oriflame Việt Nam có thể kết nối tới các website của các bên thứ ba, và các liên kết website này chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của Oriflame Việt Nam. Oriflame Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên website của các bên thứ ba. Khi đó Bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy Bạn phải xem xét kỹ Điều Khoản Sử Dụng của các website đó.

Bản quyền và Thương hiệu

Oriflame Việt Nam tuyên bố các Quyền Sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng thể hiện trên website này.

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Oriflame Việt Nam hoặc bên thứ ba cấp phép cho Oriflame Việt Nam.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Oriflame Việt Nam và được đăng ký và bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản pháp luật khác của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại hoặc phi thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Oriflame Việt Nam là xâm phạm quyền của Oriflame Việt Nam. Oriflame Việt Nam có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Các hành vi bị cấm khi sử dụng Trang web www.oriflame.vn

Người dùng không được phép:

Oriflame Việt Nam có quyền yêu cầu và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Quy trình mua bán hàng hóa trên www.oriflame.vn

Oriflame Việt Nam hoan nghênh Bạn ghé thăm www.oriflame.vn và mua hàng hóa. Khi hoàn thành việc thanh toán cho các sản phẩm đặt mua. Bạn đã mua hàng thành công; giao dịch đã hoàn tất và sản phẩm đặt mua thuộc quyền sở hữu của Bạn.

Tùy theo từng khu vực trên lãnh thổ Việt Nam mà Oriflame Việt Nam chấp nhận thanh toán bằng nhiều phương thức khác nhau. Bạn có thể tham khảo các phương thức thanh toán tại ĐÂY

Bạn có thể xem Quy Trình Đặt Sản Phẩm, Thanh Toán Và Giao Nhận Sản Phẩm tại đây để chọn cho mình phương thức thanh toán và giao nhận hàng hóa phù hợp.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP, chúng tôi cũng áp dụng chính sách đổi, trả và mua lại hàng hóa của khách hàng trong các trường hợp hợp lý. Trình tự các bước cho việc đổi, trả và mua lại hàng hóa được nhắc đến trong Quy Định Trả Lại, Mua Lại Sản Phẩm tại đây

Chuyển quyền sở hữu hàng hóa

Quyền sở hữu đối với hàng hóa sẽ được chuyển giao từ Oriflame Việt Nam sang cho Bạn kể từ khi hàng hóa được xuất kho để giao cho Bạn.

Hệ thống liên lạc

Nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Bạn, Oriflame Việt Nam xây dựng Hệ thống các Trung tâm Chăm sóc Khách hàng riêng cho www.oriflame.vn được đặt tại trụ sở của 4 chi nhánh (Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ). Bạn có thể liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng từ 8h00 – 19h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 6) và 8h00 đến 13h00 (Thứ 7). Trung tâm sẽ không hoạt động vào các ngày chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Việt Nam. Chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ Bạn về mặt kỹ thuật trong quá trình giao dịch hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến chất lượng, quy cách, cách thức bảo quản và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm Bạn đặt mua.

Mặc dù Oriflame Việt Nam luôn mong muốn cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất cho Bạn, chúng tôi không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của Bạn cũng như không thể kiểm soát các trường hợp Bất Khả Kháng. Vì vậy, trong phạm vi rộng nhất mà pháp luật cho phép, chúng tôi không có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ không được cam kết trong Điều Khoản Sử Dụng cũng như ở các nội dung khác trên Trang Web. Oriflame Việt Nam không có trách nhiệm với bất kì mất mát hay thiệt hại nào phát sinh với Bạn từ việc truy cập hoặc không thể truy cập được vào Trang Web vì bất kì lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc duy trì website, hệ thống bị hư hỏng, cúp điện hoặc phí sử dụng internet.

Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

Điều Khoản Sử Dụng này, cùng với các tài liệu khác trên Trang Web và các giao dịch mua bán sẽ được điều chỉnh theo quy định pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và quy định pháp luật khác của Việt Nam.

Bất kì khiếu nại hay tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch trên Trang Web sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật Việt Nam.