Phấn má

Cho sắc da bừng sáng và bờ má rạng rỡ cùng màu má dạng phấn, kem hoặc bột ngọc trai độc đáo!